Så bör framtidens utmaningar bemötas

Framtiden är full av orosmoln, om man får tro tillfrågade beslutsfattare i offentlig sektor världen över. Konsultföretaget PwC har i en global rapport ställt frågor om samhällets framtidsutmaningar.

PwC har frågat regerings­representanter och höga chefer i offentlig sektor över hela världen om vilka utmaningar som är att vänta, samt hur dessa bör bemötas. Fyra av fem tillfrågade identifierar problem med tillväxten och 71 procent oroas över budgetunderskott.

Rapporten har även definierat tre prioriteringsområden för regeringar runt om i världen. För att komma till rätta med problemen krävs krafttag för stabilitet, ökad flexibilitet och inte minst ett bättre samspel mellan stat och näringsliv.

Ökat samspel och engagemang
Företagen i privat sektor uppger att regering och tillsynsmyndigheter har inverkan på deras verksamhet och 67 procent menar att de gör förändringar för att stärka sitt engagemang med regeringar och myndigheter.

– Oavsett om du gillar det eller inte så är offentlig och privat sektor mer beroende av varandra än någonsin tidigare. Därför måste det till en ändrad inställning och där det finns en verklig känsla av kompanjon­skap i ”mellanrummet” från båda sidor, samtidigt som man har fundamentalt olika uppdrag. Det kan ses som om ett nytt socialt kontrakt håller på att förhandlas fram mellan den offentliga sektorn och näringslivet, säger Jan Sturesson, Global Leader Government and Public Services, PwC.

Smart tillväxt för sysselsättning
– Enligt rapporten måste regeringar och offentlig sektor ta sitt ansvar för att möta utmaningarna inom näringslivet och minska osäkerhetsnivåer. Vi behöver skapa stabilitet i den finansiella sektorn. Särskilt genom att ta itu med offentliga sektorns underskott och skuldsättning. Fokus måste ligga på att minska kostnader genom att förnya och skapa bättre och mer innovativa modeller för samhällsservice, inklusive att utveckla själva innovationsekosystemet menar Jan Sturesson och fortsätter;

 

Citat från några svenska respondenter i rapporten:

– We are currently trying out new models of participation and citizen dialogue. A city is nothing more than the sum of its inhabitants and if we want to be relevant we have to go along with our citizens now and in the future.
(Bengt Delang, City Director, City of Gothenburg, Sweden)

– The city of Stockholm doesn’t look at all like it did 10 years ago and we are serving an increasing population with fewer employees but in a more efficient way. E-government, shared services, outsourcing and new service delivery models have had a great impact on many aspects of the city on all levels.
(Irene Svenonius, CEO of the City of Stockholm, Sweden)

Om rapporten
Rapporten Government & the Global CEO baseras på intervjuer med 42 regerings­representanter och vd:ar i offentliga organisationer. Resultaten har använts för att komplettera rapporten CEO Survey som omfattar 1 330 intervjuer med vd:ar inom näringslivet i 68 länder. Intervjuerna ägde rum under det sista kvartalet år 2012.
Rapporten finns att läsa på www.psrc.pwc.com.

– Statligt och kommunalt ägda företag kan komma att spela en nyckelroll i det framtida innovationssystemet. Detta kräver att ägarnas uppdrag blir tydligt för bolagen vad gäller innovations- och tillväxtagendan – hur kan vi på ett bättre sätt absorbera ny teknologi och service i detta företag, vilket också kräver professionella och innovativa upphandlingsformer.

Motståndskraft genom flexibilitet och effektivt samarbete
Rapporten lyfter även fram tre åtgärder som offentliga chefer bör fokusera på för att stå emot ett tufft ekonomiskt klimat. Deras organisationer måste skapa en förmåga att förutse framtidsscenarier och att anpassa sig till nya omständigheter och oförutsedda händelser genom att;

• Minska organisationens komplexitet.
• Förbättra informationen om kundens situation och behov – koppla till öppen innovation och nya plattformar.
• Utveckla nya affärsmodeller – för kluster som är kopplade till relevanta frågor – exempelvis: välbefinnande, mat och rörlighet, istället för traditionell industri- och branschlogik som sjukvård, jordbruk och kollektivtrafik.

– Regeringsföreträdare och ledare inom offentlig sektor står inför utmaningen att skapa balans mellan internt fokus på effektivitet och externt fokus på att hjälpa företag att skapa tillväxt, välstånd och arbetstillfällen. Genom att skapa ett nytt sätt att arbeta – ett nytt kontrakt mellan näringslivet och offentlig sektor – går det att tillsammans kan göra verklig skillnad för framtidens samhälle. Framöver kommer det också att krävas att den ideella sektorn tas med i detta nya kontrakt, avslutar Jan Sturesson.

Källa: PwC

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *