Så får företag bättre service av kommuner

En ny svensk standard beskriver hur så kallad företagslotsning ska fungera i praktiken och vilken kompetens lotsarna ska ha. Tanken är att företagare ska få samma stöd oavsett vilken avdelning eller person på kommunen som först kontaktas.

I en kommun finns ofta en funktion som kallas ”företagslots”. Det handlar om att skapa ett bra företagsklimat. När det går snabbare att få svar blir det enklare att som företagare driva sin verksamhet framåt.

– När företagslotsning fungerar bra innebär det förutom ett förändrat arbetssätt även en förändring i synsätt hos kommunen. Så begreppet företagslots beskriver både en process för samordning och en organisationskultur där företagaren ska kunna välja väg in i kommunen och ändå få ett samordnat stöd, säger Malin Albertsson, turism- och informationschef i Hultsfreds kommun och ordförande i SIS standardiseringsarbete.

Standarden ger bättre koll på vilken service en kommun ska erbjuda ett företag

– För många kommuner är det här ett nytt sätt att bemöta företag och då är standarden ett stöd för att få till samordningen och se över den kompetens som behövs. Det har varit ett intressant arbete att få till en gemensam processbeskrivning och nästa steg blir att ta fram ett underlag för certifiering av kommunal företagslotsning, säger Åsa Wikström, projektledare på SIS, Swedish Standards Institute.

Standarden beskriver:
– hur kommunledningen ska arbeta
– hur företagslotsning som process ska fungera i praktiken
– vilken kompetens personalen ska ha

Bakom standarden står representanter från såväl de tre storstadsregionerna som ett flertal mindre kommuner runt om i landet.

Standarden heter Kommunal företagslotsning – ledning, process och personal, SS 884000 och finns att köpa hos SIS, Swedish Standards Institute.

Källa: SIS, Swedish Standards Institute

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *