Så hanteras hot och våld

Erfarenheter, tillvägagångssätt och verktyg för minskat hot och våld på arbetsplatsen ska inspirera andra som arbetar inom vård, skola och socialtjänst. AFA Försäkring står bakom ett antal projekt som nu redovisas i projektform.

Mer än tio procent av arbetsolycksfall orsakas av hot, våld och rån. Cirka hälften drabbar kommun och landstingsanställda och en stor del av skadorna sker då i samband med vård och omsorgsarbete, i förskoleverksamhet, i skolan och i socialtjänsten.

Våld och hot om våld är vanliga skadeorsaker inom vård och omsorg, socialtjänst och skola. AFA Försäkring har bedrivit ett antal projekt för att öka beredskapen och ge organisationerna rätt verktyg att hantera sin arbetsmiljö. Projekten har genomförts under åren 2009-2012 på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting samt fackliga organisationer.

– Gemensamt för alla delprojekten är bland annat att det nu finns bättre rutiner och handlingsplaner, ett bättre sätt att hantera incidenter när de uppstår samt att fler rapporterar hot- och våldshändelser, berättar Annika Nilsson, AFA Försäkring, huvudprojektledare för preventionsprojektet Hot och våld.

Läs om goda erfarenheter
Projekten redovisas nu med en publikation där erfarenheter, tillvägagångssätt och verktyg för minskat hot och våld ska inspirera andra. Magasinet Lugn i stormen skickas till 5 000 chefer och huvudskyddsombud i de geografiska områden där projekten har genomförts.

Källa: AFA Försäkring

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *