Så kan brotten mot företagen stoppas

– Nu när vi har en regering på plats är det hög tid att prioritera brotten mot företagen. Det menar Li Jansson, bransch- och näringspolitisk chef på Säkerhetsföretagen. Hon vill bland annat se särskilda företagspoliser som förstår företagens villkor bättre.

Li Jansson, bransch- och näringspolitisk chef på Säkerhetsföretagen. FOTO: TIMBRO.

I en krönika i tidningen näringslivet den 18 oktober 2022 pekar hon på ett antal områden och ger förslag på åtgärder som skulle kunna minska antalet brott som riktar sig mot företagen. OFFENTLIGA AFFÄRER tog kontakt med Li Jansson för att ställa några frågor.

Du efterlyser att ”särskilt ansvariga företagarpoliser pekas ut så att det alltid finns ansvariga poliser för företag att kontakta”. Detta för att öka dialogen mellan företag och polis. Har du redan nu fått någon respons på det kravet?

– Företagarvärlden; för både stora och små företag, har varit väldigt positiv. De uppfattar oftast att det är svårt att hitta en ansvarig polis som också förstår den kontext som företaget är i. Om man upplever att polisen inte förstår hur upprepad skadegörelse slår mot lönsamheten på ett mer systematiskt sätt än brottsrubriceringen kanske medger, så kan det också sänka förtroendet och viljan hos företaget att anmäla annan brottslighet. Så när företaget sedan kanske blir hotat av kriminella, utkonkurrerat av svart arbetskraft eller upplever annan grov brottslighet så vet man inte vem man ska kontakta på polisen. Dessutom är förtroendet då inte så högt. Med en väg in-poliser skulle de hindren minska.  

Vet du om något parti driver frågan? 

– Jag har inte sett något parti driva frågan.

Li Jansson ser gärna att det danska systemet med hårdare straff om den kriminelle begår brottet som del av ett gäng, införs även i Sverige. Dessutom anser hon att det går att prioritera om i statsbudgetens utgiftsområden till förmån för rättskedjan.

Hon anser även att rättskedjans effektivitet måste öka, med bland annat högre uppklarandegrad. Polisen och rättsväsendet behöver få bättre tillgång till teknik. 

– En svensk studie visar att när det sätts upp kameror i vissa utsatta områden i Göteborg så kan fler brott klaras upp där, eftersom det helt enkelt fanns bevis i en miljö där många inte vågar vittna, framhåller Li Jansson i sin krönika.

För det tredje menar Li Jansson i sin krönika att hot och våld mot rättskedjans personal måste tas på allvar – så att kompetensförsörjningen säkras. Det gäller allt från ordningsvakter som är först på plats till poliser och till domstolsväsendets jurister. Här är det anmärkningsvärt att ordningsvakter inte formellt omfattas av samma förstärkta blåljusskydd som andra blåljusverksamheter, skriver hon.

Vilken av de olika punkter som du förslår är den enskilt viktigaste åtgärden?

– Jag tror mycket på företagarpoliser och en förstärkt struktur för kommunikationen mellan polis och näringsliv. 

Tror du att den nytillträdda regeringen kommer att kunna vända trenden på fyra år så att antalet brott mot företag minskar?

– Den nya regeringens reformer kommer att hinna beslutas och börja påverka kriminaliteten, men effekten är nog olika, beroende på brottstyp. Jag tror att brott som orsakas av i grunden ordningsstörningar som eskalerar, exempelvis skadegörelse, kan åtgärdas ganska snabbt. Men brott som orsakas av att gängkriminaliteten slagit klorna i Sverige kommer att ta väldigt lång tid att åtgärda. 

Fler verktyg, riktade lagar

– Det är troligt att regeringens nya paket av insatser mot gängkriminella leder till minskningar av brotten mot företag. Men för att minska de kriminellas eget företagande och infiltration av näringsverksamheter så tror jag fler verktyg behövs. I Italien finns mer riktad lagstiftning i syfte att stoppa företag som kontrolleras av organiserad brottslighet, utan att det skadar sunda företagare. Även Sverige kan behöva förstärka det arbetet ytterligare. Svenska myndigheter gör redan väldigt mycket bra insatser, men den basen kan behöva ytterligare verktyg.

– Att hitta tid och resurser till att stärka rättsväsendet är kanske svensk politiks viktigaste uppgift på kort och lång sikt, avslutar Li Jansson. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *