Så kommer städerna i kapp sin samtid

Städer måste se till att deras nätverksinfrastruktur är lika mobil som invånarna om deras tjänster ska kunna digitaliseras och användas så mycket som de förtjänar. Det framhåller Marcus Bäckrud, Sverigechef för Aruba, ett företag inom Hewlett Packard Enterprise, i denna artikel.

Marcus Bäckrud, Sverigechef för Aruba.

Städer har i alla tider förknippats med modernitet – från romarnas akvedukter till invigningen av de första tunnelbanorna under 1800-talet. Men i digitaliseringens tidevarv är det inte i första hand städerna som ligger i framkant när det gäller att implementera och använda smart teknik. Snarare är det arrangörer av större evenemang, som i storlek ibland går att jämföra med mindre städer, som vågat skala upp de nya lösningarna.

Aruba samarbetar på nära håll med en rad aktörer som driver stora arenor. Dessa har de senaste åren genomdrivit stora förändringar för att ge sina besökare verkligt smarta upplevelser. Arrangörernas mål är ofta att möta behoven hos tiotusentals besökare samtidigt som de behövt utforma säkra och kostnadseffektiva processer för sig själva och sina affärspartners. Vi är övertygade om att det finns många delar i denna infrastruktur som städerna kan ta med sig i digitaliseringen av samhället. Nedan lyfter vi fram fyra områden där städerna kan inspireras av sina mindre, men lite mer moderna, kusiner.

1) Tillgängliggör nätverken
Städer måste se till att deras nätverksinfrastruktur är lika mobil som invånarna om deras tjänster ska kunna digitaliseras och användas så mycket som de förtjänar. Det kan kanske ses som en utmaning att skapa nätverk som kan användas av hundratusentals användare men genom att använda strategiskt placerade accesspunkter kan nätverket tillgängliggöras. Exempelvis samarbetade Aruba nyligen med University of Cambridge i installationen av 4 500 accesspunkter över hela staden, vilket gjort det möjligt för studenterna att nå universitetets nätverk oavsett var de befinner sig. 

2) Använd platsberoende tjänster
En annan viktig läxa från de stora arenorna är att det går att förbättra användarnas upplevelser genom platsberoende tjänster. Under pandemin användes dessa främst i säkerhetssyfte, till exempel för smittspårning eller för att göra det möjligt att undvika fysiska kontakter. Det kan nu också handla om att låta kunder beställa mat eller dryck via en app till där de befinner sig eller ta reda på hur man snabbast tar sig till en specifik plats. Ett exempel är den spanska staden Bilboa som placerade beacons med bluetooth på strategiska platser för att öka medborgarnas engagemang i mobilappar. Sammanlagt 180 av dessa installerades i busskurer runt om i staden, vilket gav medborgarna snabb och enkel tillgång till den information de behövde.

3) Anpassa utformningen efter användartyper
Att leverera upplevelser för olika grupper av användare medför också säkerhetsutmaningar. För att möta detta behövs ett centralt hanteringsverktyg som gör det möjligt att skapa och tillämpa policyer i realtid. Utöver säkerhetsaspekten kan också användargrupperna användas till att optimera nätverkskapaciteten utifrån respektive grupps beteende.

4) Skapa realtidsupplevelser genom att behandla data där den skapas
Städernas vidsträckta karaktär i kombination med kraven på bättre uppkoppling gör att centrala datacenter inte räcker till. I stället måste vi flytta datakraften allt närmare kanten av nätverket – vilket innebär att datacentren flyttar till de platser där informationen skapas. Denna svängning mot vad som kallas nätverkets “Edge” drivs delvis av behovet av att utnyttja data från nyare enheter som använder 5G, IoT eller AIför att skapa realtidsupplevelser online. Enligt Gartner kommer inte mindre än 75 procent av vår data att behöva bearbetas och analyseras vid kanten av nätverken år 2025.

Så vad är lärdomarna för framtiden?
Människors förväntningar på samhället och städer förändras och växer, inte minst på det digitala området. För städerna gäller det att förnya sig för att hänga med. Arrangörer av stora evenemang har många lärdomar som kan hjälpa kommunala förvaltningar. De kan på detta sätt få en utgångspunkt i utformandet av strategier för att leverera de digitala upplevelser som både medborgarna och besökare vill ha.

Marcus Bäckrud, Sverigechef för Aruba, ett företag inom Hewlett Packard Enterprise

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *