Akut brist på vårdplatser

Ny statistik från OECD visar att Sverige har lägst antal vårdplatser i hela EU. Det påpekar tre ledande företrädare för Sveriges läkarförbund med Heidi Stensmyren i spetsen.
I en debattartikel i GP (2018-02-20) pekar de på att enligt Socialstyrelsen sker en fortsatt ökning av antalet överbeläggningar och patienter som vårdas på fel avdelning.
Vid upprepade tillfällen de senaste åren har Läkarförbundet slagit larm om att situationen på landets sjukhus är akut. ”Trots det fortsätter vårdplatsbristen att förvärras och fler patienter än någonsin vårdas nu på överfulla avdelningar eller på avdelningar som saknar rätt medicinsk kompetens och utrustning medan köer till operationer och andra behandlingar bara ökar. Vårdplatsbristen hotar patientsäkerheten och ökar risken för vårdskador. I värsta fall leder det till för tidig död.”

Vägrar acceptera
Företrädarna för Sveriges läkarförbund fortsätter: ”Sveriges läkarförbund vägrar acceptera att vårdplatsbristen har blivit ett normaltillstånd och att vi har en underdimensionerad primärvård.” Läkarförbundet föreslår sex åtgärder för att få bukt med problemet.
1)Satsa på en hållbar och utvecklande personalpolitik. Genom att prioritera arbetsmiljön, premiera kompetens och erfarenhet, samt garantera fortbildning kan den del av vårdplatsbristen som orsakas av personalflykt minimeras.

”Stärk ledarskapet”
2) Stärk läkares ledarskap för att utnyttja läkares potential att genom medicinsk kompetens och verksamhetsförståelse optimera användningen av begränsade resurser och stötta medarbetarna i de svåra prioriteringar som vårdplatsbristen skapar. Höj också den medicinska kompetensen i första linjen på akutmottagningarna.
3) Inför en behovsbaserad vårdplatsdimensionering. Antal och fördelning mellan olika vårdplatser ska baseras på analyser av befolkningens faktiska vårdbehov.
4) Genomför en nationell primärvårdsreform för att långsiktigt möjliggöra primärvårdens uppdrag, öka primärvårdens kapacitet, och därmed kunna tillgodose en större del av befolkningens vårdbehov utanför sjukhusen.
”Inför fast läkarkontakt”
5) Inför fast läkarkontakt, för att stärka läkares förutsättningar att genom god patientkännedom och kontinuitet fatta optimala beslut om prevention, vårdnivå och vårdform. Vårdanalys visar att endast 42 procent av befolkningen i dag har en fast läkarkontakt mot 80 till närmare 100 procent i många andra länder.
6) Öka läkarmedverkan i kommunal vård och omsorg. Vi behöver också ökad medicinsk kompetens i den kommunala vården där många sköra äldre, multisjuka och kroniskt sjuka patienter vårdas i hemmet eller på äldreboende. Det skulle avlasta sjukhusvården.
Personerna bakom artikeln är Heidi Stensmyren (bilden), ordförande Sverige läkarförbund, Karin Båtelson, förste vice ord-förande Sverige läkarförbund, Ove Andersson, andre vice ordförande Sveriges läkarförbund
Läs hela artikeln via länken:
http://www.gp.se/nyheter/debatt/bristen-på-vårdplatser-ökar-akuta-insatser-krävs-1.5201565

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.