Så ska Plattan bli tryggare och säkrare

Flytta ut kulturen på Plattan, tydliggör alkoholförbudet, öka vuxennärvaron och förbättra samarbetet med företag och verksamheter runt Plattan.

Det var några av de förslag som presenterades på en workshop om en tryggare och säkrare miljö på Plattan, som Irene Svenonius, stadsdirektör i Stockholms stad, och Michael Fetz, polismästare i City polismästardistrikt, bjudit in till.

– Plattan är en osäker mötesplats för en hel del ungdomar från olika stadsdelar i staden och kommuner i länet. För att skapa en trygg och säker miljö på Plattan behöver vi därför hjälpas åt i hela länet, säger Alexandra Östback, ordförande i Norrmalms stadsdelsnämnd.

Gemensamma mål
– Utifrån dagens workshop kommer vi att formulera en gemensam målbild och tydliggöra förslagen på aktiviteter som kom fram under workshopen. Om ett år träffas vi igen för att följa upp hur långt vi kommit i arbetet, säger Michael Fetz.

Workshopen ägde rum den 17 maj i Kulturhuset och samlade 90 deltagare.

Stadsdelsdirektörer och kommundirektörer i Stockholms län, närpolischefer inom city polismästardistrikt, Gillis Hammar, förvaltningsdirektör vid socialförvaltningen, Håkan Edman, grundskoledirektör vid utbildningsförvaltningen, Berit Svedberg, förvaltningsdirektör vid kulturförvaltningen, Patrik Åhnberg, säkerhetschef på stadsledningskontoret i Stockholms stad och Alexandra Östback (M), ordförande i Norrmalms stadsdelsnämnd.
Källa: Stockholms stad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *