Så skapas ökad kompetens och förståelse för den digitala förändringsresan

Västerbotten är ett län där mellankommunal samverkan driver på den digitala transformationen. Tillsammans arbetar vi både med bredd och spets utifrån den regionala digitala agendan. Beslutsfattare och chefer i offentlig sektor behöver förståelse för den förändring som digitaliseringen innebär i samhället med dess möjligheter och risker, samt motivation att delta i utvecklingen. När du besöker seminariet får du ta del av erfarenheter och våra bästa tips för att lyckas höja den digitala kompetensen hos ledningsgrupper. I detta seminarium får du också ta del av exempel från ledarutbildningen ”Att leda digital förändring”.
Andreas Skog, projektledare med ansvar för digital kompetens inom projektet Digitala Västerbotten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *