Så upphandlas kommunikation

Nu finns en ny handbok för hur offentliga verksamheter kan upphandla kommunikationstjänster.
– Vår bransch har saknat tydliga rekommendationer med konkreta tips och råd, framhåller Linda Nilsson, Vd Sveriges Kommunikationsbyråer (Komm).

OFFENTLIGA AFFÄRER har varit i kontakt med henne.

Handboken lanserades den 28 maj 2021 och innehåller rekommendationer framtagna av Sveriges Kommunikationsbyråer (Komm) i samarbete med PRECIS och Swedish Content Agencies. Rubriken på handboken är Så upphandlar du effektskapande kommunikation enligt LOU.

Syftet med handboken är därför att ge konkreta tips och råd kring vad som är viktigt att tänka på rörande upphandlingar av kommunikationstjänster. Handboken innehåller nio rekommendationer för offentlig upphandling av konsulterande kommunikationstjänster enligt LOU.

Linda Nilsson, Vd, Komm.

Många glada hejarop
Linda Nilsson, Vd Sveriges Kommunikationsbyråer (Komm), uppger för OFFENTLIGA AFFÄRER:
– Det här är första gången som vi tre branschföreningar gör gemensam sak och jobbar ihop med detta i en sakfråga. Det har funkat bra och vi har dessutom fått väldigt många glada hejarop och positiva kommentarer. Detta har vår bransch saknat, det vill säga tydliga rekommendationer kring en väldigt viktig fråga, alltså  rekommendationer med konkreta tips och råd när man ska upphandla kommunikationstjänster.

– Vi hoppas också att vi kan fortsätta hålla liv i diskussionen för detta är en ju en återkommande, naturlig del i verksamheten hos de flesta myndigheter och inom offentlig verksamhet. Men att upphandla effektskapande kommunikation är inte alltid så lätt och kan vi hjälpa till, så gör vi det gärna, förklarar Linda Nilsson.

Myndighet medverkade
I samband med lanseringen av handboken medverkade Josefine Monfors från Upphandlingsmyndigheten. Hon redogjorde för lagstiftning (LOU), upphandlingsförfaranden, processen kring offentlig upphandling, med mera. ta del av hennes presentation, klicka här.

I samband med lanseringen skriver företrädare för tre organisationer på debattplats i tidningen Dagens Samhälle.

Mycket i potten
”Kommunikation är ett oöverträffat redskap för att påverka attityder och skapa beteendeförändringar – därför ligger mycket i potten vid upphandling av kommunikationstjänster”, framhåller Linda Nilsson, Vd Sveriges Kommunikationsbyråer (Komm), Annika Sjöberg, Ordförande, Precis, och Michaela Pålsson, Vd, Swedish Content Agencies.

På Sveriges Kommunikationsbyråers webbplats heter det:
Offentliga upphandlingar av kommunikationstjänster är en naturlig, återkommande del i myndigheters och kommunikationsbyråers verksamhet. Det ligger både i myndigheters och byråers intresse att offentliga upphandlingar är så korrekta, effektiva, tydliga och rättvisa som möjligt.

Fakta
Sveriges Kommunikationsbyråer (Komm)
– är till för företag som arbetar med marknadskommunikation. Medlemmarna verkar inom ett eller flera områden, vilka sträcker sig från strategi, genomförande och val av kommunikationskanal.

PRECIS
– en branschförening för konsultföretag specialiserade på rådgivning och implementering inom Public Relations, PR.

Swedish Content Agencies
– en branschförening för byråer som arbetar med content marketing och redaktionell kommunikation. Informerar, utbildar och företräder. Samarbetar med andra branschaktörer, både nationellt och internationellt.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *