Saab är mån om polis­kontraktet

Saabs vd Jan Åke Jonsson är årets vinnare av Stora chefspriset. Vi passade vi på att intervjua honom om ledarskap, nya ägaren och avtalen med offentlig förvaltning.

Under ekonomisk kris liknande den som Saab befunnit sig i, är ledarskapet oerhört viktigt. Det förutsätts att chefen skapar en god balans mellan disciplin, struktur, personlig motivation och öppenhet gentemot omgivningen.

Stora chefspriset delas ut av Svensk Chefsförening och juryns motivering löd:

Jan Åke Jonsson är en chef som utmärkt sig för sin orubbliga tro på medarbetarna och företaget. När det stormade som värst – och Saab räknades ut av många – visade han kraft, engagemang och samarbetsvilja. Han tog ledarskapet i en tuff tid.

Under konferensen Chefsdagarna i Helsingborg där prisutdelningen hölls pratade Jan Åke Jonsson om ledarskapet och de tuffa två år som Saab Automobile genomgått. Förhandlingsprocessen när GM skulle sälja Saab skulle visa sig bli en långdragen process som startade sommaren 2008 och avslutades i februari 2010. Flera köpare var på tapeten innan slutligen Spyker Cars gick in som ägare.

– Jag har ännu inte haft tillfälle att köra någon Spyker, medger Jan Åke Jonsson när vi träffar honom i Helsingborg.

Sverige är Saabs största marknad och man säljer en del bilar till myndigheter och kommuner. Vi undrar vilken betydelse försäljningen till förvaltningen har för Saab?

– Vad gäller vår försäljning inom den offentliga förvaltningen så är det en del av försäljningskanalen, men inte så till vida att den innebär skillnaden mellan vinst och förlust för oss.

Däremot håller han med om att just polisens bilar är extra speciella.

– Det är väldigt olika i olika delar av världen huruvida det ligger prestige i polisens bilar. I USA till exempel är det inte så, där är polisbilarna billiga modeller. I Sverige är det väldigt prestigefyllt och det är ett kontrakt vi är måna om, sa Jan Åke Jonsson.

Hur upplever du att ni blivit bemötta av regeringen under den här krisperioden?

– Det har varit olika bra i olika faser under den här processen, lite upp och ner. Generellt tycker jag att vi har fått ett stöd, men det har varit med viss tveksamhet. Den här processen har nog varit en erfarenhet för fler än oss, sa Jan Åke Jonsson.

Vad kännetecknar en dålig chef?

– Att bli chef är ofta kopplat till kompensation och status och det är en olycklig anledning att bli chef. Det kan man lösa genom att erbjuda högt uppsatta specialisttjänster vid sidan om chefstjänster med personalansvar.

Tar du själv del av chefsforum av olika slag, såsom böcker och konferenser?

– Ja ibland. Jag läser inga tunga böcker om ledarskap, det har jag inte tid till. Men jag läser gärna mer kortfattade tips som kommer i min väg, man kan alltid lära sig något nytt. Det finns många duktiga ledare som bidrar med sina erfarenheter, sa Jan Åke Jonsson.

Jan Åke Jonsson är född 18 september 1951 i Valdemarsvik. Han efterträdde den 1 april 2005 Peter Augustsson som verkställande direktör för Saab Automobile AB. Jan Åke Jonsson är ekonomutbildad vid Uppsala universitet och har haft hela sin yrkeskarriär inom både Saab och General Motors.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *