Säkerhet viktigare för framtidens it-chefer

Dubbelt så många av framtidens it-chefer vill satsa på datasäkerhet jämfört med dagens it-chefer. Nästan varannan kan också tänka sig begränsningar av sociala medier på arbetsplatsen på grund av säkerhetsrisker. Detta visar en undersökning som TNS Sifo gjort bland universitets- och högskolestudenter på svenska it-utbildningar.

I undersökningen, som är genomförd TNS Sifo på uppdrag av telekombolaget TDC, uppger 29 procent av studenterna att de vill satsa på datasäkerhet till skillnad från dagens it-chefer, där bara 16 procent uppger detta i en motsvarande undersökning från 2011. Dagens it-chefer satsar hellre på applikationer, 26 procent svarar detta. Bland framtidens it-chefer tycker endast 16 procent att detta är intressant.

Kvinnor och män
Studenterna tillfrågades också hur de ser på säkerhet och sociala medier. Nästan hälften tycker att det är okej att man har minskad åtkomst till sociala medier just på grund av säkerhetsrisker. Endast 8 procent tycker det är mycket viktigt att säkerhetspolicies inte får komma i vägen för fri tillgång till sociala medier.

– Det är ett häpnadsväckande resultat då många andra studier kring 80- och 90-talister hävdar det motsatta, framför allt vad gäller sociala medier. Men med tanke på bland annat det ökade it-industrispionaget är det en lättnad att se att medvetenheten är hög från studenternas sida vad gäller de risker som finns med brister i säkerheten, säger Peter Bianconi, produktledningschef på TDC.

De manliga studenterna är mer intresserade av it-säkerhet än kvinnor. Nästan var tredje, 31 procent, av morgondagens manliga it-chefer skulle helst välja satsa på it-säkerhet, medan endast 19 procent av kvinnorna vill göra detta. Kvinnorna satsar i större utsträckning på kollaborationsverktyg så som videokonferenser, 28 procent mot 19 procent för männen.

– Studien är intressant ur ett mångfaldsperspektiv då det skiljer sig en del mellan kvinnor och män när det gäller vad man vill satsa på. Men belyser ändå vikten av att kunna samverka på ett säkert sätt i framtiden, avslutar Peter Bianconi.
Källa: TDC Sverige AB

FAKTA
I undersökningen ingick 253 it-studenter som går på utbildningar där man potentiellt kan arbeta som it-chef efteråt. De universitets- och högskoleutbildningar som fanns med i urvalet var främst civil- och högskoleingenjörsutbildningar med teknisk/IT/data/industriell ekonomi-inriktning. De studerar på Kungliga Tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola, Linköpings universitet, Lunds universitet och ytterligare 16 högskolor och universitet över hela Sverige.
Insamlingsmetod var telefonintervjuer, genomförda av TNS Sifo under perioden 21 januari – 1 februari 2013.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *