Sänkta kostnader för läkemedel

Läkemedels- och apoteksutredningen har presenterat sitt första delbetänkande. Sammantaget innebär utredningens förslag en besparing för det offentliga på cirka 2,4 miljarder kronor årligen.

De svenska priserna på nya originalläkemedel ligger på en europeisk medelnivå. Däremot är priserna för äldre originalläkemedel högre än i jämförbara länder.

Utredningens delbetänkande föreslår åtgärder som leder till samhällsbesparingar med cirka 2,4 miljarder kronor per år. Besparingarna skulle bland annat ske genom att landstingen och industrin tecknar samarbetsavtal för uppföljning, utvärdering och behandlingskostnad för nya läkemedel.

– Utvecklingen inom läkemedelsområdet går mycket snabbt, och vi möter ständigt nya behov. Ett stort problem är att kostnaderna ibland är så höga att det de helt enkelt inte kan försvaras om man ser till nyttan. Det säger Mats Eriksson, ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation.

– Landstingen arbetar redan intensivt med de strategiska läkemedelsfrågorna. Om de även kan förhandla med läkemedelsföretagen kommer sannolikt fler patienter kunna få tillgång till mediciner som idag är för dyra för att användas i stor skala. Utredarens förslag kan medverka till att nya läkemedel kommer till användning snabbare, till nytta för alla parter – patienter, skattebetalare och läkemedelsindustrin, säger Mats Eriksson

SKL anser även, liksom utredaren, att det är viktigt att staten och landstingen kommer överens om formerna för statsbidraget som ska täcka landstingets läkemedelskostnader. SKL kommer nu att studera utredningen och lämna synpunkter på innehållet i samband med remissförfarandet.

Delbetänkandet, ”Pris, tillgång och service – fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden” (SOU 2012:75) lämnades över till socialminister Göran Hägglund i veckan.

Källa: SOU, SKL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *