”Säg upp gängkriminellas hyresavtal”

Inskränk hyreslagen, satsa mer på de som vill hoppa av och utveckla nya boendeformer. Det är tre förslag som skulle få bukt med gängkriminaliteten samt stoppa växande nationalism och främlingsfientlighet.
– Om någon begår brottslighet med gängkriminell koppling i sitt bostadsområde eller någon annans ska detta vara skäl till att säga upp hyresavtalet där den misstänkte bor, tycker Dan Gaversjö, integrationskonsult.
Han har arbetat i ungefär 25 år i utsatta bostadsområden, dels som koncernsäkerhetschef för allmännyttan, dels som ansvarig för Ung och trygg-samverkan i Göteborg för att förhindra rekrytering av kriminella gäng. Han har också varit sakkunnig för integration i Sverige för SABO:s räkning.
– Jag tror mig ha ett ganska gediget underlag för att påstå att det finns en koppling mellan misslyckad integration och gängkonflikter i storstäderna, men också på mindre orter, hävdar han i Svenska Dagbladet 2018-07-20.
De tre förslag som han menar har ”störst strategisk påverkan på gängkriminalitetens mekanismer och bränsle” är följande:
1.Inskränk hyreslagen.
Med en reformerad hyreslag klämmer man åt gängkriminaliteten. ”Om någon begår brottslighet med gängkriminell koppling i sitt bostadsområde eller någon annans ska detta vara skäl till att säga upp hyresavtalet där den misstänkte bor. Eftersom gängen bygger sin legitimitet runt det lokala bostadsområdet försvinner plattformen för kriminalitet om de tvingas flytta. Detta kommer att ge effekt eftersom mycket av de kriminellas trygghet och verksamhet finns och skapas runt den egna bostaden.”
2.Satsa mer på de som vill hoppa av.
– Jag har själv sett att det går att få rätsida på unga gängbrottslingar med sådana insatser men vet också att det måste få ta tid, minst ett och ett halvt år. Det stora frågetecknet är vem eller vilka som ska betala fakturan. Kommunerna har inte råd och staten engagerar sig inte om inte en fällande dom dömts ut.
”De flesta gängkriminella har traumatiska och stressande erfarenheter av hur det är att leva bland likasinnade. Alla utrustar sig med vapen och skyddsväst, är ständigt rädda och måste dagligen försvara status och heder. De grubblar sömnlöst på sin egen och familjens säkerhet och bedövar oron med droger. De sitter fast med döden i väntrummet – att döda eller dö.”
Enligt Dan Gaversjö behövs det en ny frivillig form av omhändertagande, ett alternativ till traditionell avhopparverksamhet där kriminella gängmedlemmar självmant vill avkriminalisera sig.
– Vad jag efterlyser är alltså en ny vårdform, ett frivilligt omhändertagande som innebär förflyttning till en miljö långt ifrån den plats man vistas i och där status inte betyder något och där man får arbeta, utbilda sig och normaliseras.

3. Utveckla nya boendeformer.
”Det är avgörande för framtiden att skapa en ny boendekonstruktion för bostäder i utsatta (och andra områden) som bidrar till att förstärka demokratiska värden”, skriver integrationskonsulten.
– En sådan ny bostadslösning skulle vara att på en nybyggd villatomt finns det också en hyresrätt på 60 kvadratmeter som ägs och förvaltas av villaägaren. Det ger ett starkt incitament åt starka, välintegrerade förebilder att slå sig ner eller bo kvar samtidigt som de som står utanför bostadsmarknaden slipper svarta hyreskontrakt och ockerhyror. I sådana områden har vi på allvar chansen att börja om och skapa tillit, dialog och delaktighet mellan olika bostadskonsumenter och därmed bygga bort grogrunden för rädsla, hot och våld.
Läs hela artikeln:
https://www.svd.se/tre-losningar-for-att-fa-slut-pa-dodsskjutningarna
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *