Säkerhet – ett sätt att förhålla sig

– Säkerhet handlar om ett förhållningssätt, en strategi. Vi vill hjälpa kunder att tänka Zero Trust, förklarar Peter Werdenhoff, Chief Technologist på HPE Sverige.

Zero Trust är en säkerhetsstrategi, ett nytt grepp på IT-säkerhet. I stället för skalskydd stärks säkerheten kring användarna med avancerad teknik där varje inloggning anses osäker tills motsatsen är bevisad. Utmaningen för IT-team blir att möjliggöra säkerhet, förtroende och efterlevnad i en snabb digital transformation. HPE:s säkerhetstjänster erbjuder edge-, moln- och dataexpertis, bland annat just Zero Trust-säkerhet.

Accelererande tillväxt

OFFENTLIGA AFFÄRER har pratat med Peter Werdenhoff som ger en lägesbild av en accelererande tillväxt av data och hur data kan användas smartast. Artificiell Intelligens, AI, är avgörande. En av Peters visioner kring data är att sjukvårdshuvudmännen (Regionerna) i framtiden ska samarbeta smartare och med hjälp av AI utbyta tiotusentals röntgenbilder. En AI-robot lär sig se samband, skillnader och mönster, vården utvecklas och blir bättre. Men då krävs att säkerhet och integritet är inbyggd i systemen från början.

– AI kan redan i dag hitta potentiell cancer fyra månader tidigare än vid en konventionell undersökning, påpekar Peter.

Balans i teknikanvändandet

Men det gäller att hitta en balans mellan möjligheter och genomförande:

– Vi vill inte ha ett samhälle där ansiktsigenkänning står till makthavarnas ständiga förfogande. Men vi vill gärna ha smarta och bekväma betalsystem, till exempel. Tekniken finns för att kunna göra det mesta – vi måste fundera på hur vi vill använda den, det är en filosofisk fråga, en fråga om demokrati, menar han.

Trygg & Säker 2022

HPE kommer att medverka på konferensen Trygg & Säker 20-21 april 2022, som utställare och med egen programpunkt. Dessutom i en panel som penetrerar möjligheterna att med ny teknik förhindra och förebygga IT-säkerhetshot. Läs mer samt om hur man anmäler sig här: www.tryggochsäker.se .

En längre version av artikeln kommer att publiceras i nr 1 / 2022 av OFFENTLIGA AFFÄRER.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *