Säkerhetsanalys krav i vissa upphandlingar

Att säkerhetsanalysen stod i fokus då Säkerhetspolisen (Säpo) deltog i Upphandlingsdagarna den 31 januari – 1 februari är knappast att förvåna.
Från den 1 april 2018 ställs nya krav på att myndigheter som gör vissa typer av upphandlingar med säkerhetsskyddsavtal ska samråda med Säpo. Detta gäller vid upphandlingar där leverantören kommer att hantera och förvara hemliga uppgifter utanför myndighetens lokaler, så kallat säkerhetsskyddsavtal nivå 1.
Om detta berättade Säpos representanter Ylva Söderlund och Fredrik Agemark i ett av seminarierna på Upphandlingsdagarna. Intresset var stort och seminariet välbesökt. OFFENTLIGA AFFÄRER var på plats. Säpo deltog även med en monter under Upphandlingsdagarna.
Ska teckna skyddsavtal
När myndigheter, kommuner och landsting gör upphandlingar där det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess med hänsyn till rikets säkerhet ska myndigheten teckna ett säkerhetsskyddsavtal med anbudsgivaren eller leverantören. I säkerhetsskyddsavtalet ska det framgå vilket säkerhetsskydd som behövs.
Ylva Söderlund riktade sig till alla ni som bedriver verksamhet och uppmanade dem att tänka på systemnivå.
– Var kommer min pusselbit in i bilden? Kan tågen slås ut för att försvaret behöver dem?
I dag är det inte svårt att agera anonymt, det kan dyka upp förfalskade brev, trollfabriker pumpar ut lögner, osv.

Vad ska skyddas?
Vad i verksamheten är skyddsvärt, vad ska det skyddas mot och hur? De frågorna ska säkerhetsanalysen ge svar på. För att kravställningen ska bli så bra som möjligt behöver säkerhetsanalysen göras tidigt i upphandlingsprocessen, betonar Säpo.
Outsourcing eller utkontraktering var en av frågorna som berördes vid seminariet. Detta mot bakgrund av att myndigheter på senare tid lagt ut delar av verksamhet på entreprenad, vilket i vissa fall visat sig känsligt ur säkerhetssynpunkt. Skandalen 2017 i Trafikverket och den höga risken för läckor av säkerhetsklassat material viktigt för rikets säkerhet nämndes inte explicit, men många hade säkerligen detta i tankarna.

Utkontraktering
– Man ska vara försiktig med sina skyddsvärden. Utkontraktering behöver inte vara ett problem om den grundar sig på en relevant säkerhetsanalys, säger Fredrik Agemark.
Att delta på Upphandlingsdagarna var ett tillfälle för Säpo att öka kunskapen om säkerhetskrav vid offentliga upphandlingar. Det är en del i Säkerhetspolisens långsiktiga förebyggande arbete för att stärka säkerhetsskyddet.
På Säkerhetspolisens hemsida finns mer att läsa om säkerhetsskyddad upphandling:
http://www.sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd/sakerhetsskyddad-upphandling.html
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.