Säkra demokratisamtalet i Almedalen

Som representanter för en rad svenska företag med stor och återkommande representation under Almedalsveckan vill vi framföra att vi är mycket bekymrade över utvecklingen under årets vecka, där en rad demokratiska organisationer och individuella företrädare attackerats fysiskt, hotats och förföljts av nazister.
Det skriver ett antal svenska företag/branschorganisation i ett upprop publicerat i Dagens Samhälle 2018-07-13 under haschtagen #näringslivetbackarupp.
I ingressen heter det: ”Till stöd för de ideella och demokratiska verksamheter vars närvaro i Visby hotas, och för att garantera alla våra egna medarbetares säkerhet, villkorar vi vår egen närvaro under nästa års vecka: Vi kräver att resurser avsätts och prioriteras rätt. Vi kräver att angripare konfronteras och lagförs, skriver flera svenska företag i uppropet: #näringslivetbackarupp.”

Inom befintlig lagstiftning
De framhåller att uppropet inte tar ställning till själva lagstiftningen och ifall den behöver förändras. Men undertecknarna är övertygade om att man inom befintlig lagstiftning kan göra mer. De skriver: ”Vi kräver att resurser avsätts och prioriteras rätt. Vi kräver att angripare konfronteras och lagförs. Vi menar att ordningslagen ger stöd för att våldsamma organisationers friheter kan inskränkas när deras närvaro riskerar att störa ordningen.”
Näringslivets deltagande under Almedalsveckan har gradvis ökat under åren. Det är viktigt att företagen respekterar att Almedalsveckan i grund och botten är en demokrativecka, framhåller företagen bakom uppropet. Därför vill de tydliggöra hur deras närvaro hänger ihop med att alla andra viktiga delar av den svenska demokratin också ges goda förutsättningar att närvara, skriver de.

Artikeln avslutas: ”Till alla er som drabbats eller känt sig hotade under Almedalsveckan vill vi visa vårt tydliga deltagande. Vi står bakom er till hundra procent.”
Almedalen Weekend, Borg Owilli, Business Sweden, Edelman Deportivo, Juno PR, Livsmedelsföretagen, Luleå Näringsliv, Luleå Hamn AB, Miltton Group, Nasdaq, Nordic Capital, Redgert Comms, Segulah, StudentConsulting, Sveriges Annonsörer, Toborrow, Visit Luleå AB, Yours kommunikationsbyrå, 3T Invest, 500
Simon Strand, initiativtagare #näringslivetbackarupp

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *