Säkrare och snabbare besked vid ID-kontroll

Den nya prisbelönta tjänsten Giltighetskontroll id-handling bygger på enkelhet och snabbhet. Banker och kreditinstitut, eller andra aktörer som behöver göra en id-kontroll slipper nu långa kötider till polisens växel 114 14.
Priset för den mest samhällsnyttiga e-tjänsten, eDiamond Award, gick i år till Malin Lindström, verksamhetsutvecklare e-tjänster, och Daniel Svan, chef för utvecklingen av e-tjänster på Polismyndigheten. Som vi tidigare kort rapporterat mottog de priset under jubel från publiken på Hamburger Börs.
Juryns motivering löd:
För allmänheten så innebär denna e-tjänst att konsumentskyddet stärks och att risken för identitetsrelaterade bedrägerier minskar samt att tillgängligheten till polisens växel ökar. Detta är sannerligen en samhällsnyttig e-tjänst i medborgarnas tjänst!
OFFENTLIGA AFFÄRER har efter prisutdelningen fått en pratstund i lugn och ro med Malin Lindström.
Malin Lindström och Daniel Svahn.
Hur kändes det att få priset?
– Det var jätteroligt – och hedrande, för vi vet vilket fint pris detta är, vi förstår prisets värde. Vi satt förra året och lyssnade på de som då fick priset. Litet skämtsamt sa vi: ”nästa år ska vi stå där!” Och så blev det…
Malin Lindström tycker också att det är extra roligt att Andreas Zehlander, även han på polismyndigheten, vann priset för kommunikatörer, Megafonen.
– Hans pris delades ut först så vi trodde inte att polisen kunde vinna två priser samma kväll. Överraskningen blev desto större när motiveringen började läsas upp och vi insåg att det var vår e-tjänst det gällde.
Hur började det, hur utvecklades tjänsten?
– Jag fick uppdraget att göra något så att bankerna inte skulle behöva hamna i telefonkö när de ringde 114 14 för giltighetskontroll av id-handling. Bankföreningen ville ha en förändring och önskemålet var en telefonlösning liknande den som Transportstyrelsen och Skatteverket har för giltighetskontroll av sina id-handlingar.
För att ta reda på hur problembilden såg ut gjorde Malin studiebesök på olika bankkontor för att se hur det gick till att utföra id-kontroll. Det blev uppskattat av bankerna.

Ville förstå båda sidor
Malin satte sig även på medlyssning hos de anställda på 114 14 och fick på så sätt även växelpersonalens syn på problematiken.
– Det lyckade i konceptet var att förstå båda sidor men också att jag var nyanställd och drogs inte med något gammalt bagage utan kom in med nya ögon. Jag hade ingen specifik kultur med mig utan vågade ställa alla frågor, berättar Malin Lindström.
Nyanställd bra bemött
– Det är helt otroligt vilket bra bemötande man får när man börjar med ”Hej, jag heter Malin och är nyanställd, jag har några frågor…” du får svar på allt!
Tjänsten beskrivs nu som den största förändringen på många år när det gäller giltighetskontroll av ID-handlingar i Sverige. Svenska konsumenter är idag utsatta för en mängd bedrägeriförsök. För konsumenten så innebär e-tjänsten att konsumentskyddet stärks, att risken för identitetsrelaterade bedrägerier minskar och att tillgängligheten till Polisens växel (114 14) ökar.

Objektiv bedömning
– Efter mina förberedande studiebesök kunde jag göra en objektiv bedömning av problemet och jag kunde också väldigt tydligt beskriva problemet internt inom polismyndigheten Jag tror det är viktigt att vi vågar ställa oss på andra sidan (användarnas sida) och se in på den egna verksamheten med deras ögon. Jag har över 40 års erfarenhet av att vara medborgare och den erfarenheten är viktigt att plocka fram vid denna typen av utvecklingsinsatser.
Inom polisen hade jag sedan experter som kunde lösa det tekniska och jag är extra stolt över att det är vår egen personal som har byggt den teknisk lösningen och att vi har den kompetensen inom Polismyndigheten.
Tjänsten i sig är väldigt enkel. Vi tog bara in de funktioner som absolut behövdes. Det var också ett lyckat framgångskoncept, vi la oss på rätt nivå helt enkelt, avslutar en nöjd pristagare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.