Salems kommun väljer Googles moln

Salem är den första kommunen i landet som flyttar sina IT-tjänster till Google Apps.

I november 2010 övergick cirka 900 anställda och 2500 elever till Google Apps.

– Vi är en modern kommun. Molntjänster och Google Apps var ett givet val, säger Tony Söderlund, IT-chef på Salems kommun. Google Apps plattform ger oss inte bara en driftsäker och kostnadseffektiv lösning för standardfunktionalitet som e-post och kalender utan även webbaserade verktyg som gör att vi kan effektivisera och modernisera vårt arbetssätt.

– Intresset för molntjänster ökar just nu markant i Sverige, inte minst inom den offentliga sektorn, berättar Jesper Ritsmer Stormholt, Regional Manager Nordic, Google Enterprise. Det är verkligen roligt att Salem beslutat sig för att använda Google Apps och därmed ge sina medarbetare bättre verktyg för samarbete, effektivare kommunikation, ökad flexibilitet och tillgänglighet och samtidigt minska sina IT-kostnader drastiskt.

Salems kommun valde Google Apps efter en omfattande utvärdering av tillgängliga lösningar på marknaden. Avalon Innovation är återförsäljare av Google Apps-licenserna till Salem och kommer även att ansvara för införande, utbildning och stöd kring förändringsarbetet.

– Detta är ett första stort steg för Salems kommun i strävandet att bli en molnnyttjande kommun, där vi istället för drift kommer att kunna ägna oss åt framtid och utveckling, säger Tony Söderlund.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *