Samarbete för smidigare betalningar för speditörer och transportföretag

BluJay Solutions som är en ledande leverantör globalt av mjukvara för att hantera försörjningskedjor (supply chain management) inleder ett partnerskap med TriumphPay.

Partnerskapet innefattar lösningar och teknik. TriumphPay är en ledande leverantör av lösningar till transportbranschen för att hantera fakturering och betalningar. TriumphPays plattform används av speditörer och transportmäklare för att hantera alla aspekter av betalningar, för alla typer av transporter.

Partnerskapet innebär att BluJays applikation Websettle in the Transportation Management integreras med TriumphPays plattform för att skicka granskade fakturor, som transportföretag kan schemalägga för betalning, med möjligheten att betala tidigt.

– På TriumphPay är vi jätteglada för partnerskapet med BluJay Solutions som är en marknadsledare med ett erfaret team som fokuserar på att leverera värde till sina kunder. Våra tekniklösningar är framtagna för att lösa problemen med och sänka kostnaderna för administrationen av betalningar för transporter. Vi erbjuder fördelar för alla inblandade, som speditörer, transportföretag och mäklare, säger Jordan Graft, president på TriumphPay.

TriumphPay effektiviserar och automatiserar de ofta repetitiva och personalkrävande arbetsflöden som hör till hantering av betalningar för transporter. Det ger transportföretagen insyn i läget för hanteringen av fakturor. Med de här tekniklösningarna slipper transportföretag vänta i veckor eller månader på att få betalt, samtidigt det administrativa arbetet förenklas för speditörer, med mindre behov av resurser som följd.

Chris Timmer.

– Eftersom alla våra användare är anslutna till en enda instans av vår plattform kan vi dra nytta av TriumphPay lösningar som ger snabba betalningar till transportföretag. Med vårt partnerskap med TriumphPay utgår vi från vår plattform för att skapa ytterligare lösningar för speditörer och transportföretag. Vi ökar insynen och ger flera alternativ för hantering av betalningar, säger Chris Timmer, med titeln Chief Revenue Officer på BluJay Solutions.

Om TriumphPay
TriumphPay är navet för fakturering och betalningar i transportbranschen. Företagets betalningsplattform används av speditörer och transportmäklare för att hantera och godkänna betalningar för alla typer av transporter. TriumphPays lösningar erbjuds via dotterbolaget TBK Bank, SSB (medlem av FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation). TBK Bank, SSB är ett dotterbolag till Triumph Bancorp, Inc. (Nasdaq: TBK), som är ett holdingbolag med en diversifierad verksamhet inom finansbranschen och inom olika kommersiella områden.

Om BluJay Solutions
På BluJay Solutions hjälper vi företag över hela världen att förbättra logistik och regelefterlevnad, det finns i vår DNA. Vår mix av data, nätverk och applikationer, spetsat med vår filosofi och kultur, kallar vi för BluJay Way. Vår plattform erbjuder smidiga försörjningskedjor (supply chain) åt tusentals av världens ledande tillverkare, återförsäljare, distributörer, transportföretag, företag som jobbar med tullhantering, speditörer och logistikföretag. Läs mer på www.blujaysolutions.com, följ oss på Twitter med @myblujay och på LinkedIn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *