Samhället klarar inte en isstorm

Om Sverige skulle drabbas av en isstorm är samhällets krisberedskapsförmåga bristfällig. Det säger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har undersökt frågan på uppdrag av regeringen.

– Alla aktörer behöver involvera alla funktioner i den egna organisationen i planering, utbildning och övning för att förbereda krisberedskapsarbetet. Då kan man enklare identifiera beroendesamband i flera led, det visar scenariot med en isstorm eller liknande extrema vädertyper. Vi rekommenderar också en utökad samverkan mellan offentliga och privata aktörer, säger Helena Lindberg, generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Sammanställningen bygger på underlag som lämnats in från länsstyrelserna och en rad myndigheter. Den sammanvägda bedömningen är att samhällets krisberedskap är bristfällig bland annat när det gäller sektorerna el, telekommunikationer och transporter.

Eftersom alla samhällssektorer är beroende av fungerande infrastruktur så skulle samhället kunna drabbas av allvarliga störningar om Sverige fick en isstormsliknande vädersituation.
MSB:s rekommendationer till aktörer med ansvar för krisberedskapen:

• Öva händelser som utgår från störningar i kommunikationer, elförsörjning och transportsystem.
• Involvera alla funktioner i den egna organisationen i krisberedskapsarbetet och satsa på samverkan mellan offentliga och privata aktörer.
• Förbättra redundans och robusthet i tekniska kommunikationssystem, bland annat genom fortsatt anslutning till radiokommunikationssystemet Rakel.
• Förbättra tillgången på reservkraft för att klara minst en veckas störningar i elförsörjning av samhällsviktig verksamhet.
• Planera för personalbortfall i den egna organisationen.

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *