Samhällsviktiga samtal bör gå först

Samhällsviktiga användare bör få förtur i mobilnäten vid kriser, skriver Post- och Telestyrelsen i en ny rapport till regeringen.

Om kommunikationsnät utsätts för till exempel skador och överbelastningar kan kapaciteten försämras. Genom så kallade prioritetsfunktioner finns det då möjlighet för vissa utvalda användare att få förtur i mobilnäten och också kunna använda flera olika operatörers nät för sin kommunikation.

I dagsläget finns inte sådana prioritetsfunktioner implementerade i mobilnäten.

I en ny rapport föreslår Post- och Telestyrelsen, PTS, att det ska införas prioritetsfunktioner i mobila kommunikationsnät. PTS bör också utses till att, genom privat-offentlig samverkan, ansvara för införande, förvaltning och fortsatt utredningsarbete av prioritetsfunktionerna.

Det bör vara Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som ska utarbeta reglerna för vilka samhällsviktiga användare som ska få tillgång till prioritetsfunktionerna.

PTS föreslog i en rapport till regeringen år 2008 att det ska införas prioritetsfunktioner i mobila kommunikationsnät. I denna kompletterande rapport ger PTS nu en aktualiserad bild av förutsättningar och konsekvenser kring ett införande av prioritetsfunktioner.

Källa: Post- och Telestyrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *