”Samhällsansvar är lönsamt!”

Företag som har samhällsengagemang vinner i förtroende och ökar sin lönsamhet. Det menar Jacob Hallencreutz och Johan Parmler, Epsi Rating Group och Svenskt Kvalitetsindex.
 Åsikterna framförs i en debattartikel i Dagens Samhälle 2018-06-11. Debattörerna pekar på en tydlig trend som de sett i sina mätningar de senaste åren: svenska konsumenter har blivit mer kritiska och kravställande, bland annat när det gäller synen på företags image och värderingar.
– Människor vill idag i högre grad göra affärer med organisationer som upplevs som ansvarstagande, konstaterar de.

Enkelt, nära och trovärdigt
Skribenterna ser i sina studier att de som är framgångsrika och vunnit sina kunders förtroende har lyckats göra sitt samhällsengagemang enkelt, vardagligt, nära och trovärdigt.
– Tänker flera organisationer på detta sätt så kan det plötsligt bli ganska lätt att göra skillnad och vinna tillbaka svenskarnas förtroende. Då blir samhällsutvecklingen också både långsiktig och hållbar. Och lönsam.
Ändå sjunker det generella förtroendet för företags samhällsengagemang i Sverige, konstaterar de båda och ställer frågan vad organisationer kan göra för att ändra på det.

Fem punkter för förändring
– Vi ser ett antal saker som kan tyckas självklara, men som tydligen ännu inte är på plats, konstaterar de och listar fem punkter:
1) Ägare, styrelser och ledningsföreträdare måste i större utsträckning se investeringar i hållbar utveckling som ett sätt att skaffa nöjdare kunder och göra bättre affärer. ”Vi ser tydliga samband mellan samhällsengagemang och finansiella resultat.”
2) Samhällsengagemang och hållbarhetsfrågor måste bli hela organisationens ansvar, det är inte hållbarhetschefen som ensam ska syssla med detta. Kunder förväntar sig en verksamhet som till alla delar inger förtroende. 
3) Varumärket måste laddas med positiva värderingar. Image och anseende har stor inverkan på kunders upplevelser. I en digital värld /…/ bildar många konsumenter sin uppfattning om olika företag via media och olika sociala nätverk. Ett varumärke eller en bransch som förknippas med girighet, skandaler och allmänt bristande ansvarstagande får snabbt dåligt anseende.
4) Investera lokalt. Kunder uppskattar att deras leverantörer engagerar sig lokalt och ger något tillbaka till samhället och den ort eller bygd där man är verksam. I vår svenska data ser vi starka statistiska samband mellan samhällsengagemang och kundnöjdhet oavsett landsända, region eller åldersgrupp – här finns stora möjligheter på lokal nivå. Investeringar i lokalsamhället ger nöjdare kunder och bättre affärer.
5) Företag måste åter komma närmare sina kunder. Nöjdhet och förtroende handlar om flera olika saker. Geografisk närhet – vara lokalt förankrad och visa att det är viktigt. Personlig närhet – att förstå kunders värderingar och behov. Närhet i tid och rum – att ha en snabb, nära och personlig service. 
Bilden: Jacob Hallencreutz, vd på EPSI Rating Group. Foto: kvalitetsmagasinetlive.pausermedia.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *