Samlat grepp om juridik i kommunala bolag

De kommunala bolagen utgör en stor del av den offentliga sektorn i Sverige. Regelverken som styr dessa bolag är många och inte alltid samordnade. I boken Juridik i kommunala bolag görs för första gången ett försök att ta ett samlat grepp på juridiken i de kommunala bolagen.
Som författare står Roland Adrell och Robert Moldén på Gärde Wesslau Advokatbyrå, men många kollegor varit inblandade. Boken presenterades vid ett välbesökt frukostbokrelease på Gärde Wesslaus Stockholmskontor, med ett fyrtiotal deltagare.
Boken anlägger ett praktiskt perspektiv på juridiken och vänder sig till dem som är verksamma i kommuner och kommunala bolag, som ett stöd i den praktiska verksamheten. Den ger en bred överblick över juridik i kommunala bolag, kommunalrätt, aktiebolagsrätt, sekretess, offentlig upphandling, konkurrensrätt, bolagstyper med mera, med djupdykningar för att visa på praktiska tillämpningar vid olika problemställningar.
Förhoppningsvis har nu de kommunala politikerna, förvaltningarna och bolagen fått ett effektivt verktyg för att hantera de kommunala bolagen på ett klokt, effektivt och korrekt sätt.
Text och bild: Gunnar Lyckhage
Bilden: En av bokens författare, Robert Moldén på Gärde Wesslau Advokatbyrå.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *