Samordna finanserna kring arbetslösa

SKL vill att regeringen utvecklar samarbetet och de ekonomiska medlen mellan myndigheter och kommuner som handlägger arbetslösa.

En finansiell samordning av de ekonomiska medlen mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, sjukvården och landets kommuner är avgörande för att förbättra stödet till arbetslösa.

– När de ekonomiska medlen samordnas från samtliga rehabiliterande myndigheter på lokal nivå, minimeras riskerna att se den enskilda individen som ett ansvar för någon annan. Den enkät vi gjort till politiker som är verksamma med frågan visar en väldigt stor tilltro till den finansiella samordningen, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

Samordning kan till exempel handla om att handläggare från Försäkringskassan, socialtjänsten och Arbetsförmedlingen träffas för att handlägga en individs ärende. Genom effektiv samordning av resurser och kompetenser ska man säkerställa en snabb återgång till arbetslivet.

Idag finns redan en omfattande samordning i 195 av landets kommuner. Finsam, som verksamhten kallas, handlägger enligt SKLs uppgifter nära 30 000 personer, men cirka 250 000 enskilda är i behov av samordnade insatser. Därför uppmanar SKL regeringen att tillsätta mer resurser till Finsam.

Källa: SKL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *