Samordnad varu­distribution sprider sig

För att få ner antalet transporter och minska miljöbelastningen ska Kristianstads kommun samordna distributionerna av varor till kommunens olika verksamheter. Ytterligare fem kommuner i Sverige har gjort liknande satsningar.

– Genom att samordna distributionen av varor minskar vi påverkan på klimatet, säger Kristian Göstasson som är projektledare för Samordnad Varudistribution i Kristianstads kommun. Kan vi till exempel både leverera skolmaterial, städartiklar och datautrustning till skolan samtidigt kan vi få ner antalet transporter och det minskar belastningen på miljön.  

Kristianstads kommun upphandlar just nu logistikfirma som ska ansvara för en distributionscentral dit leverantörerna skickar varorna. Logistikfirman ska även ansvara för att samordnat transportera varorna till kommunens olika verksamheter.

– Det gäller till exempel livsmedel som ska till våra kök inom skolan och omsorgen, säger Kristian Göstasson. Även datorer, pennor och böcker som ska till skolor och bibliotek eller sjukvårdsmaterial och städartiklar till äldreboenden.

I upphandlingen ställer kommunen miljökrav på den firma som får anbudet.

– Vi kräver att firman ska ha fordon som går på biogas eller likvärdigt drivmedel ur miljösynpunkt. De här fordonen kanske inte logistikfirmorna har idag och de måste beställas eller byggas om. Under den femåriga avtalsperioden ska våra varor köras med miljövänligt drivmedel, säger Kristian Göstasson.

Förenkla för lokala företag
Förutom att miljön tjänar på att kommunen samordnar distributionen av varor förväntas detta även ge bättre förutsättningar för lokala företag vid upphandlingar.

– När lokala företag inte själva behöver leverera sina varor till alla våra verksamheter hoppas vi att fler är med och lägger anbud i våra upphandlingar, säger Peter Lindgren som är upphandlingschef i Kristianstads kommun.
Första i Skåne

Fem kommuner i landet har idag samordnade varudistributionscentraler i extern regi. De är Borlänge, Nacka, Värnamo, Växjö och Halmstad. Kristianstads blir den första kommunen i Skåne.

Källa: Kristianstad kommun

0 thoughts on “Samordnad varu­distribution sprider sig

  1. Hej
    Vill bara göra en kommentar att det är inte bara Borlänge som har gjort detta själv. Ett antal dalakommuner har gått samman i ett Upphandlingscenter UHC Ludvika. Bland annat har nu denna upphandling om samordnad transport genomförts. Deltagare Borlänge Falun Säter Ludvika Gagnef
    Falu har tagit detta ett steg längre och har sedan 2 år tillbaka vid samma leveranstillfälle inkluderat Varm o kallmatsleveranser, livsmedel, allt förekommande gods samt all in och utgående post ut till enheterna.
    Ha en bra sommar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *