Samtal om modern styrning och ledning i offentlig förvaltning på Offentlig chef 2019

Malin Aronsson, kommundirektör Gislaveds kommun, Thomas Hagman, stabschef Arbetsförmedlingen och Mattias Jansson, SKL chef för enheten demokrati och styrning, modererat av Micael Mathsson, Gaia Leadership

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *