Samtliga landsting bryter mot patient­data­lagen

Fortfarande fyra år efter att patientdatalagen trädde i kraft lever svenska vårdgivare inte upp till kraven i lagen. Patienternas rätt att få sina uppgifter spärrade i journalerna åsidosätts.

Det visar Datainspektionens stora granskning av samtliga landsting samt fem privata vårdgivare.

Enligt patientdatalagen har patienten rätt att spärra uppgifter från att lämnas ut, dels mellan olika vårdenheter inom samma vårdgivare, dels mellan olika vårdgivare som använder sammanhållen journalföring. Datainspektionen har under flera år tagit emot klagomål från patienter att det ofta brister i hanteringen av dessa spärrar och har tidigare i ett antal tillsynsärenden påtalat bristerna för vårdgivarna.

– Nästan varje dag är det patienter som hör av sig till Datainspektionen och berättar att de inte kan få sin önskan om spärr tillgodosedd av olika vårdgivare, säger Maria Bergdahl, jurist på Datainspektionen.

Datainspektionen har därför genomfört ett större nationellt tillsynsprojekt av samtliga landsting och regioner samt fem privata vårdgivare och resultatet av den granskningen ger en dyster bild av hur patientdatalagen efterlevs.

– Ingen av de granskade vårdgivarna uppfyller sina skyldigheter fullt ut gentemot patienterna när det gäller möjligheten att spärra uppgifter. Eftersom lagen funnits i snart fyra år kan man inte längre skylla på omställningsproblem, säger Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund.

Datainspektionen förelägger nu samtliga vårdgivare att senast den 1 oktober 2012 redogöra för när funktioner för tekniska spärrar som lever upp till patientdatalagens krav kommer att vara genomförda i systemen. Redogörelsen ska omfatta både de IT-system som finns inom en vårdgivare och sådana som finns mellan vårdgivare inom ramen för sammanhållen journalföring.

Källa: Datainspektionen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *