Sänk inte kraven för ambulanssjukvårdare

Hur är det möjligt att frågan om sänkta kompetenskrav inom svensk ambulanssjukvård överhuvudtaget har väckts? undrar Nät­verket för ut­bildning av ambulanssjuksköterskor.
Frågan ställs i en debattartikel i Svenska Dagbladet 2017-06-08. Att vid nyanställning ställa höga krav är inte kontroversiellt eller konstigt utan borde i stället vara självklart, inte minst för att mot­verka tilltagande hot mot patientsäkerhet och katastrofberedskap, skriver nätverket. ”När ambulanspersonal som inte är sjuksköterskor avslutar sin anställ­ning är det vår absoluta övertygelse att dessa medarbetare skall ersättas av ambulanssjuksköterskor.”
Skribenterna påtalar att en ambulanssjuksköterska har fyra års universitetsstudier för att kunna möta ansvaret och ­ökade krav på att hjälpa patienten till rätt vård. De tillägger: ”Det är därför oroväckande att beslutsfattare i en­skilda regio­ner nu sänker nyanställnings­kraven inom ambulanssjukvården med argument som sjuksköterskebrist och ekonomi.”
Enligt Nätverket för utbildning av ambulans­sjuksköterskor består ambulansteamet av två personer som i dag gör en stor del av de avancerade bedömningar som tidigare gjordes på sjukhusets akutmottagningar.
I artikeln hävdas: ”I ett litet ambulansteam bestående av två personer är det för­ödande att sänka kompetenskraven. Tvärtom borde diskussionen handla om ökade kompetenskrav eftersom akutsjukvård ute i sam­hället – i hemmen, på vägarna och på all­männa platser – kräver teamsamverkan med andra förutsättningar om vi ska kunna möta medborgarnas krav på god akutsjukvård.”
Bilden: Lina Gyllencreutz, Umeå universitet, är en av undertecknarna av debattartikeln i SvD.
Läs hela artikeln via länken: https://www.svd.se/forodande-att-sanka-kraven-pa-ambulanspersonal/om/debatt
Fotnot: Med ”ambulanssjuksköterska” avses den profession som genom­gått en specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård.
I Nätverket för utbildning av ambulans­sjuksköterskor ingår:
Birgitta Wireklint Sundström, Högskolan i Borås
Anna Abelsson, Karlstads universitet
Denis Jakopovic, Karolinska Institutet
Kim Wallin och Anders Bremer, Linnéuniversitetet
Andreas Rantala, Lunds universitet
Christer Kågström, Luleå tekniska universitet
Bosse Ek, Mittuniversitetet
Johan Lingsarve och Alexander Tegelberg, Uppsala universitet
Jonas Aléx, Lina Gyllencreutz och Tom Uppstu, Umeå universitet
Tomas Lammgård och Annsofie Adolfsson, Örebro universitet
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.