”Sänkt skatt bättre än kommunstöd”

Ett sätt att både stimulera ekonomin och skapa förutsättningar för en mer robust tillväxt vore att sänka Sveriges höga och tillväxthämmande marginalskatter och skatter på arbete för dem med låga inkomster.

Det menar Erik Bengtzboe, nytillträdd chefsekonom på Skattebetalarnas Förening, tidigare riksdagsledamot för moderaterna. Ställningstagandet görs apropå de statliga rekordtillskotten till kommuner och regioner, vilka inte får betraktas som en ny normalnivå för statsbidrag, enligt Skattebetalarna.

– Stöd måste vägas mot andra åtgärder som kan förbättra företagsklimatet och bidra till att undvika att krisen blir alltför långdragen, skriver Erik Bengtzboe, i en debattartikel i Dagens Industri.

SKR kräver mer
I början av augusti (5/8) krävde Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, stora ekonomiska resurser av staten för att klara krisen. Och stöd till kommuner och regioner kommer att vara nödvändiga, inte minst för att kompensera för extra kostnader direkt kopplade till coronakrisen, menar chefsekonomen.

– Men SKR:s krav har litet med pandemin att göra och kommer inte heller att lyfta Sverige ur krisen, slår han fast.

Erik Bengtzboe pekar på att det kortsiktigt är staten som tar ett stort ansvar för kostnader för arbetslösheten. Det är därför svårt att förstå grunden för SKR:s krav på ökade statsbidrag med hänvisning till ökad arbetslöshet, anser han.

– SKR:s krav tycks snarare vara föranledda av de allmänna och strukturella problem som kommuner och regioner brottas med.

”Måste se över sin verksamhet”
I stället för att kräva alltmer statliga pengar måste kommuner och regioner se över sin egen verksamhet för att garantera att invånarna får den kvalitet på service de kan förvänta sig.

Enligt en rapport från Svenskt Näringsliv finns en besparingspotential på minst 30 miljarder i kommunsektorn bara genom att lära av varandra och benchmarka verksamheter med hög kvalitet och lägre kostnader.

– Omfattande resurser finns alltså tillgängliga för kommuner och regioner, men kräver prioriteringar och hårt arbete.

Fakta
I april 2019 lämnade Erik Bengtzboe sina politiska uppdrag för Moderaterna, bland annat sin riksdagsplats, efter att ha kvitterat ut felaktiga bostadsersättningar. Sedan den 3 augusti är han tillbaka i offentligheten, nu som chefsekonom på Skattebetalarnas Förening. Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation som arbetar för lägre skatter och minskat slöseri med skattepengar. Man säger sig granska makten, byråkratin samt utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Föreningen anger också att man ”kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga”.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.