Sänkte matsvinnet och uppnådde ekomålet

Landstinget Sörmland har som mål att 30 procent av råvarorna som köps in ska vara ekologiska. Det målet nåddes under 2015 samtidigt som svinnet av mat sänktes kraftigt.
Mattias Claesson klar

Mattias Claesson, vice finanslandstingsråd (C ) och ombud i Föreningen Sveriges Ekkommuner, är nöjd.
– Centerpartiet tycker att maten som serveras i offentliga kök ska produceras enligt svenska lagar vad gäller djurskydd och miljö.  Vi vill ha en balans när det gäller andel närproducerad respektive ekologisk mat i offentliga måltider, förklarar han för OFFENTLIGA AFFÄRER.
Kaffe, ägg, fisk, djupfrysta grönsaker, mejeriprodukter och bananer är exempel på ekologiska råvaror som landstinget köper in.  Varannan vecka stämmer beställaren av med leverantören av frukt och grönt vilka ekologiska råvaror som är bäst för tillfället eftersom det varierar beroende på säsong.
För att nå målet har man arbetat med att styra inköpen i köken, så att rätt råvaror köps in. ”En god upphandling är grunden för att kunna uppnå både ett hälsosamt och miljöanpassat utbud”, heter det i landstingets kostpolicy.
Det är genom att jobba med matsvinnet som man har lyckats uppnå drygt 30 procents andel ekologiskt. För det man sparat in på minskat svinn har man köpt in ekologiska varor.
– Det innebär att nästan var tredje tugga är ekologisk hos oss, säger Åsa Roslund Sundvisson, kostutvecklare på Landstingsservice AB och tillägger att det matsvinn som landstinget ändå har från köken går till olika reningsverk där det förvandlas till biogas som man sedan kan tanka vid mackar för biogas.
Målen gällande naten ”ska kontinuerligt skärpas och följas upp”, sägs det. Ett nytt mål håller på att formas, att öka andelen ekologiska och klimatsmarta inköp ytterligare, enligt Åsa Roslund.
– Vi ställer alltid hårda krav i alla våra inköp inom både miljö- och djurskyddsområdet, avslutar Åsa Roslund.
Bilden: Mattias Claesson, vice finanslandstingsråd (C ) och ombud i Föreningen Sveriges Ekokommuner. Foto: Landstinget Sörmland.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *