”Sansa debatten kring Nya Karolinska!”

Det pågår ett osannolikt drev mot Nya Karolinska, framförallt i DN. Det finns faktiskt ingen sans eller måtta i det som skrivs och alla proportioner har försvunnit.
Det menar ekonomijournalisten och författaren Monica Renstig i ett inlägg i Dagens Samhälle (2018-02-28) där hon pekar ut åtta områden med felaktigheter i den ”granskning” som pågått under en tid.
För det första anser hon att de granskande journalisterna är ”alldeles för okunniga i de grundläggande brister som är sjukvårdens huvudsakliga grundproblem, nämligen dess (bristande) organisation, och förlitar sig helt på läkarkåren som enda källa. Deras påståenden granskas inte alls.”

Försvarar ny modell
Renstig försvarar modellen ”värdebaserad/tematisk vård”, vars implementering letts av Boston Consulting Group, BCG. Det betyder att vården organiseras efter patientens sjukdomar. Förenklat uttryckt behöver patienten då inte besöka flera olika avdelningar för de olika symtomen, utan allt finns samlat på ett ställe.
”Det gagnar ökad produktivitet och effektivitet och skapar värde för patienten, något vi alla borde applådera. Men det gör också att överläkare som tidigare varit chefer för olika avdelningar förlorar makt och måste förändra sitt sätt att arbeta.”
Hela artikeln nås via länken:
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/det-behovs-mer-sans-och-balans-i-debatten-kring-nks-20934
 
 
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.