Sårbara kommuner kartlagda

Tillväxtverket och Svenskt Näringsliv har i en undersökning ranordnat Sveriges kommuner utifrån ett sårbarhetsaspekt, där de kommuner som är beroende av endast ett eller ett par privata företag är mest sårbara. I regionen kring Vänern samt Bergslagen finns 24 av Sveriges 33 mest sårbara kommuner.

I Örebro län ser det extra dystert ut. Där klassas flest antal kommuner som ”genuint sårbara”. Över hälften hamnar i den kategorin. Där är beroendet av ett fåtal privata företag högt. De är också mer beroende av varuproduktion än kommuner som ligger högre upp på listan.

– Orterna här är industriberoende, de är små – har omkring 10 000 invånare i medeltal, de är också glest befolkade. De är beroende av några få stora företag. Ofta är den lokala Icahallen den största privata arbetsgivaren. Det säger en del, sade Sten Axelsson, analytiker på Tillväxtverket.

Ett exempel på en genuint sårbar kommun är Skinnskatteberg som är beroende av en stor privat arbetsgivare, Systemair. Vd:n Gerald Engström anser att många kommuner är för små.

– Kompetensbristen blir stor. Den är stor bland våra politiker och tjänstemän i Skinnskatteberg, det beror på storleken helt enkelt, sade han.

Det finns även en grupp sårbara kommuner i norra Sverige, men endast två av dem är genuint sårbara, Nordmaling i Västerbottens län och Överkalix i Norrbottens län. Endast i Jönköpings och Gotlands län saknas sårbara kommuner.

Studien tar hänsyn till företagandet, det lokala företagsklimatet, möjligheter till pendling och andelen av kommunens befolkning som arbetar. Till skillnad från tidigare mätningar är det inte bara beroendet till ett företag som avgör om en kommun är sårbar eller inte. Andra aspekter som arbetsmarknadssituation och hur många företag som finns på orter vägs in.

Källa: Svenskt Näringsliv

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *