Sårbart med kortsiktiga bidrag

Kortsiktiga bidrag ska inte vara normen utan det måste ske en kulturförändring kring synen på bidrag till civilsamhället. Det menar Sara Damber, Friends-grundare, social entreprenör och verksamhetschef i Stenbecks stiftelse. Stiftelsen har startat en podcast med devisen PARADOXEN – ALLA VILL HA ETT CIVILSAMHÄLLE, MEN INGEN VILL BETALA.

Sara Damber.

Hon vill se ett stöd med inriktning på långsiktig finansiering av verksamheten och konstaterar att BRIS nyligen tilldelades ett årligt stöd på 20 miljoner för att säkra den nationella stödlinjen. 

Hon skriver på debattplats i Altinget: ”När den nya socialministern Jakob Forssmed (KD) med ansvar för civilsamhällesfrågor presenterade satsningen nämnde han upprepade gånger att stödet handlar om att skapa långsiktig finansiering till BRIS verksamhet. Samma typ av långsiktiga grundstöd behövs i mer än en organisation i civilsamhället.”

– När ska det här långsiktiga synsättet appliceras i stor skala, Jakob Forssmed, undrar Sara Damber.

Förr en bred folkrörelse

Debattören pekar på att civilsamhället växte fram som en bred folkrörelse som i dag är mycket mer mångfacetterat och består av allt från föreningar till stiftelser och gräsrotsorganisationer, upprop och hashtags till lösa sammanslutningar och initiativ. Digitalisering, individualisering och professionalisering är några av de övergripande trender som också har förändrat spelplanen, konstaterar Sara Damber.

Hon menar samtidigt att finansieringsmodellerna ser ut som de alltid har gjort, framförallt vad gäller det statliga stödet till ideell sektor. ”Utlysningarna görs ofta i projektform och förnyas årligen”, slår hon fast. Med kortsiktiga bidrag för ett år i taget är det svårt att åstadkomma när det handlar om komplexa samhällsutmaningar. 

– Självklart är det viktigt med snabba utlysningar och punktinsatser när kriser eller akuta situationer uppstår – men kortsiktiga bidrag kan inte vara normen., avslutar Sara Damber debattinlägget.

Läs hela inlägget.

OFFENTLIGA AFFÄRER ringde upp Sara Damber för några kompletterande frågeställningar, bland annat om balansen mellan offentliga bidrag och oberoende. Sara Damber menar att det visst kan innebära en balansgång mellan att erhålla bidrag och att vara en röst för förändring, men att det även gäller aktörer som erhåller privata donationer och ekonomiska bidrag. Även medlemsorganisationer kan bli ”medlemskänsliga”, vilket kan skapa en försiktighet i att uttrycka sig gentemot makthavare. Ändå menar hon att ett kärnbidrag är bättre än kortsiktiga punktbidrag som är riktade och villkorade.

– Kärnbidrag kan liknas vid ett lokomotiv som drar, sedan kan man ha vagnar med olika innehåll, exemplifierar hon.

Sara har jobbat med civilsamhället under hela sitt liv och tycker att det finns en paradox i att alla uttrycker sig väl om civilsamhället men att det är så svårt med finansieringen.

– Man är kvar i en gammal syn på finansieringen, menar hon och hoppats på en förändring.

Om Stenbecks Stiftelse

Stenbecks Stiftelse stöttar modiga röster, idéer och handlingar som ökar barns inflytande och förbättrar situationen för de mest utsatta barnen och unga i Sverige.

Bilden som illustrerar Stenbecks Stiftelses pod cast.

Stiftelsen ger ekonomiskt stöd till banbrytande aktörer och insatser i civilsamhället, startar och driver initiativ för att stärka barns och ungas inflytande och för att skapa bättre förutsättningar för de barn och unga som är allra mest utsatta. 

Under det senaste decenniet har Stenbecks Stiftelse stöttat organisationer och individer i det svenska civilsamhället. Stiftelsen är också medgrundare till Reach for Change som stöttar sociala entreprenörer, och grundare till Youth 2030 Movement som stärker ungas delaktighet och inflytande i samhället. 
Läs mer: https://www.hsstiftelse.se/

Om Sara Damber

Startade Friends som 19-åring. Organisationen har sedan dess utvecklats till en etablerad och rikstäckande organisation som arbetar forskningsbaserat och förebyggande mot mobbning bland barn och unga. Sara Damber har startat och driver flera barnrättsorganisationer. Hon har varit VD för Reach for Change som hon startade tillsammans med Kinnevik, ett arbete för barns rätt till lek och socialt entreprenörskap. Hon har skrivit En handelsresande i godhet samt Din vän. En startbok i arbetet mot mobbning och trakasserier.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *