Schysta villkor inom yrkestrafiken

Schysta villkor inom yrkestrafiken – det är en av regeringens prioriteringar inom infrastrukturområdet. Infrastrukturminister Anna Johansson reser till Transportforum 2015 i Linköping den 8-9 januari för att prata med experter inom branschen. Här kan du se infrastrukturministern berätta om vilka åtgärder regeringen vidtagit för att skapa schysta villkor inom yrkestrafiken och vad som blir hennes budskap till branschen. Vidare berättar Anna Johansson om regeringens ytterligare prioriteringar: en hållbar, miljövänlig sjöfart, nollvision i trafiken – det vill säga trafiksäkerhet, samt en bättre järnväg.

Pressmeddelande: Infrastrukturminister Anna Johansson inledningstalar på Transportforum 2015
Följ inledningen via webbutsändning och läs mer på VTI:s webbplats
Bilder från Transportforum 2015 på Flickr

Näringsdepartementet,
7 januari 2015