Second­hand­marknad för offentlig sektor

Idag läggs mängder av överblivna hjälpmedel, kontorsmöbler och utrustning på lager hos kommuner och landsting. Tack vare en ny webbtjänst, off2off kan utsorterat material förmedlas vidare till andra verksamheter.

Webbtjänsten off2off ger landsting och kommuner en chans att bli föregångare i hållbar resursanvändning. Det har både de, samhället och miljön mycket att vinna på.

Bakom idén till off2off står Fredrik Östlin, som tidigare arbetade som sektionsledare för hjälpmedelsservice på landstinget Värmland. Där såg han med egna ögon hur fullt funktionella möbler och hjälpmedel inte kom till användning.

– Ett överblivet skrivbord på en vårdcentral når ofta inte en annan vårdcentral där det finns ett behov. Det gamla skrivbordet kastas och ett nytt köps in. När värdefulla och befintliga möbler blir stående i ett bortglömt förråd eller kastas används resurserna inte på bästa sätt. Det måste det bli ändring på, anser Fredrik Östlin.

Därmed fick han idén om off2off – en webbförmedlingstjänst där offentliga organisationer kan inventera och sälja begagnade, användbara material.

Synliggör resurserna
Off2off har två funktioner, dels att synliggöra den egna organisationens materiella resurser så att de inte glöms bort i ett förråd. Det höjer den interna återanvändningen och minskar onödiga nyinköp. Den andra möjligheten är att sälja överblivet material vidare.

– Tack vare off2off kommer kommuner och landsting nu att kunna minska sina lagerutrymmen och samtidigt öka tillgången på produkter som är svåra att få tag på, exempelvis tillbehör och reservdelar som har utgått hos en leverantör. Dessutom bidrar arbetssättet till en minskad miljöpåverkan då färre saker slängs och istället säljs vidare och får en förlängd livslängd, säger Fredrik Östlin.

Och tjänsten har redan genererat nytta för bland annat Storängsskolan i Finspång, som fick köpa ett antal begagnade skolbänkar och stolar via off2off, som i sin tur hade köpt dem av Skåreskolan i Karlstad.

Nypris för skolmöblerna är 140 000 kronor. Besparingen på 124 000 kronor betyder mycket för en skola som bedriver verksamhet med knappa resurser.   

– För oss är detta en mycket bra affär. Pengarna vi sparar kan istället användas till läromedel som ökar elevernas måluppfyllelse, säger Mats Boström, rektor för Storängsskolan i Finspång.

Även Birgitta Vuorinen, rektor på Skåreskolan i Karlstad är nöjd.

– Jag gillar idén med off2off, ur många aspekter. Det känns helt rätt att det som är över hos oss när vi saknar lagringsmöjlighet, kan göra nytta någon annanstans. Detta tänkande behöver vi alla utveckla, då jordens resurser faktiskt är begränsade, säger Birgitta Vuorinen.

Spara många kronor
Materialet och hjälpmedlen förmedlas via webbplatsen www.off2off.se, en sida som ännu är under utveckling.

– Webbplatsen kommer att vara öppen så alla kan söka vad som finns till försäljning och vad som efterlyses. Men för att lägga ut eller köpa material behöver man ha ett konto, som man får genom att teckna avtal med off2off, säger Fredrik Östlin.

Är inte kommuner och landsting bundna av befintliga ramavtal?

– När det gäller inköp av begagnat material finns det inget uttalat hinder i ramavtalen, det har inte prövats.

Han tillägger att i första hand kan förmedlingen användas för internt bruk, så att till exempel ett landsting kan få överblick över sina materiella resurser. Men det finns andra hinder som försvårar försäljning av begagnad utrustning, exempelvis säljarens leverantörsansvar vid medicinteknisk utrustning.

– I dagsläget är det inte många som vill handla sådan utrustning begagnat av det skälet. Men som sagt, för internt bruk kan tjänsten spara många kronor åt organisationerna.

Vad får du för respons hos kunderna?

– Det tar lång tid att sälja in till kommuner och landsting. Jag har fått positiv respons, inga nej, men kvarnarna maler långsamt. Möjligtvis är det en organisatorisk fråga, hur ser inköps- beställarorganisationen ut.

Han ifrågasätter också att merparten av organisationernas miljöpolicy inte inkluderar en punkt om återanvändning.

En världsförbättrare
Fredrik Östlin har satsat allt på sin idé, han sa upp sig från sin chefstjänst inom landstinget – trots att han har småbarn hemma. Och hans ambitioner sträcker sig längre än till att driva verksamheten.

– Vi måste ta större ansvar, för våra barns skull. Min farmor kunde konsten att återanvända, vi måste hitta tillbaka till den kulturen. Min förhoppning är att leverantörerna tänker om och börjar ta ansvar för sina produkter även efter att de sålts till kund.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *