Servera gör tummen upp för utredning

Livsmedelsgrossisten Servera är en leverantör till offentlig sektor som har överprövat många offentliga upphandlingar de senaste åren. De har stora förväntingar på Upphandlingsutredningens kommande förslag.

I början av veckan publicerade Upphandlingsutredningen sitt delbetänkande ”På jakt efter den goda affären”. Delbetänkandet pekar ut ett antal områden som kommer att finnas med i utredningens slutrapport som beräknas vara klar till sommaren 2012.

– På Servera har vi höga förväntningar på de förbättringar som Upphandlingsutredningen ska komma att bidra med när det gäller offentliga upphandlingar. Vi är därför glada över att läsa att viktiga frågor som vi själva lyft, finns med i utredningens arbete, säger Serveras marknadsdirektör Nils Berntsson i ett pressmeddelande.

Utredningen skriver att en oförutsebar kammarrättspraxis bidrar till att försvåra för upphandlare och att antalet överprövningar måste minska.

– Servera har överprövat förhållandevis många upphandlingar de senaste åren, detta i syfte att belysa de skall-krav som upphandlare ställt men som inte varit möjliga att verifiera. Vi ser inget egenvärde i att överpröva. Det är kostsamt för kommunerna och för oss. I väntan på bättre riktlinjer för LOU har vi ansett det nödvändigt att överpröva för att säkerställa sund konkurrens, kommenterar Nils Berntsson.

I övrigt välkomnar Servera en utökad dialog i anslutning till offentliga upphandlingar, bättre avtalsuppföljning samt att öka upphandlingskompetensen hos kommunerna.

– I vårt dagliga arbete möter vi upphandlare som har stora svårigheter att få de politiska målbilderna att gå ihop med de praktiskt genomförbara upphandlingarna. Vi tror att det krävs att lokala politiker bättre förstår möjligheter med offentliga upphandlingar och begränsningar inom ramen för LOU. För att öka upphandlingskompetensen måste kommunerna få mer resurser så att tidsbristen inte leder till opraktiska anbudsunderlag eller allt för mycket prisfokus, säger Nils Berntsson.

Källa: Servera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *