Sex åtgärder för fler elbilar

Ett antal branschföreträdare och Fossilfritt Sverige framför sex krav till regeringen för att påskynda en elektrifiering av personbilsflottan.  
I GP framför de sin lista:

  1. Mål för försäljningen av laddbara bilar.”Efter år av ryckighet och dubbla budskap när det gäller både etanol- och dieselbilar finns ett stort behov av tydliga och förutsägbara spelregler”, tycker debattörerna. Regeringen, bör därför, på liknande sätt som man gjort med vindkraften, ”fastställa en planeringsram” för andelen sålda laddbara bilar i Sverige. Då vågar både konsumenter och producenter investera.
  2. Ansvar för ladd-infrastruktur.”Energimyndigheten bör få det övergripande ansvaret för att garantera att det finns goda förutsättningar för att använda laddbara bilar i hela landet.” I dag har ingen det övergripande ansvaret för att man får möjlighet till snabbladdning, menar debattörerna.
  3. Kommunerna behöver öka antalet ladd-stationer. Debattörerna anser att investeringen i ladd-ställen bör ske på kommersiella grunder. Men för att minska risken för investerarna bör kommunen visa på och förbereda ställen som rekommenderas så att tillståndsgivningen också går fortare.
  4. Ladd-infrastrukturen bör inkluderas tidigt i samhällsplaneringen. För att kunna säkerställa att det finns tillräckligt med ladd-infrastruktur – inte minst för den tunga trafiken – måste denna inkluderas så tidigt som möjligt i kommunal och regional samhällsplanering.
  5. Inför ett ladd-rotsystem. ”Klimatklivet har varit mycket betydelsefullt för att få till den snabba utbyggnaden av laddstationer i Sverige.” För att snabba på handläggningen och minska risken för de som ansöker om bidrag bör de som bygger laddstationer få 30 procent av investeringen garanterad i förväg, anser debattörerna.
  6. Ta bort laghinder för samfälligheter.Husägare som äger garage och parkeringsplatser gemensamt som samfällighet får i dag inte differentiera avgifterna beroende på om man ska ladda en elbil eller inte. ”Samfällighetslagen bör ändras snarast så att detta märkliga hinder för användning av laddbara bilar undanröjs”, slår debattörerna slutligen fast.

– Med en kombination av smartare logistiklösningar, bränslebyte och en snabb elektrifiering är trafikens klimatmål fortfarande möjligt att nå. En rad viktiga reformer är redan på plats men nu krävs ett tydligt ledarskap och konkret reformagenda för att genomföra denna transformation.
Undertecknarna av artikeln är följande:
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige. Patrik Andersson, t f vd, GARO AB, Mattias Bergman, vd, Bil Sweden, Kristian Elvefors, vd, Volvo Car Sverige, Johanna Lakso, vd, Power Circle, Sten Forsberg, chef Volkswagen Sverige. Susanna Hurtig, chef Vattenfall E-Mobility Norden, Johan Lindehag, vd, Ellevio, Niclas Sahlgren, vd, Eways.
Bilden: Susanna Hurtig, chef, Vattenfall E-Mobility. Foto: Vattenfall.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.