Shekarabi ger sig inte

En ny proposition till riksdagen där regeringen på nytt återkommer med förslag kring arbetsrättsliga villkor vid upphandling utlovas.
Det framgår av regeringens förteckning över ”propositioner som är avsedda att lämnas från mitten av januari 2017 under återstoden av riksmötet.” Under Finansdepartementet och på plats 79 bland skrivelser och regeringsförslag återfinns ”Arbetsrättsliga villkor vid upphandling”. Angivet datum är den 24 januari.
Som OFFENTLIGA AFFÄRER tidigare rapporterat fick till en början regeringen stöd av Sverigedemokraterna för ett liknande förslag under 2016. Men SD svängde i frågan, till regeringens stora förtret.
Nu gör man alltså ett nytt försök. Hur regeringen tänker gå till väga för at få tillräckligt stöd i riksdagen framgår ännu inte. OFFENTLIGA AFFÄRER följer ärendet.
Läsa hela propositionslistan via följande länk: http://www.regeringen.se/48df4a/contentassets/c7ce8bd8d11a4252810fbfb52e9f76a9/propositionsforteckning-varen-2017.pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *