Shekarabi lovar förenkla regler

Civilminister Ardalan Shekarabi lovade att reglerna för offentliga upphandlingar under EU:s tröskelvärden ska förenklas betydligt. Det förklarade han på SOI:s årsdagar i Gävle 24-26 april.
OFFENTLIGA AFFÄRER fanns på plats på SOI-dagarna med bemannad monter och referent/redaktör. Just nu utarbetas direktiven till en utredning vars syfte blir att se över vilka förenklingar som kan göras i LOU gällande sådana upphandlingar som ligger under det så kallade tröskelvärdet, fastställt av EU.
Knappt har bläcket hunnit torka på den proposition som blev ”det största enskilda lagstiftningsarbetet i modern tid”, enligt Ardalan Shekarabi, förrän det är dags igen.

Vill minska bördan
– Lagstiftningsarbetet fortsätter, förklarade civilministern från scenen på Konserthuset i Gävle. För upphandling under tröskelvärdena villregeringen se en så enkel lagstiftning som möjligt, vi vill förenkla och minska den administrativa bördan.
I ett panelsamtal efter ministerns tal fanns även SOI:s ordförande Emma Breheim på scenen. Hon vill att den nya lagstiftningen ska ta fasta på de grundläggande EU-principerna och mindre på detaljer.
– Två tredjedelar av alla upphandlingar skulle kunna förenklas, menar Emma Breheim och Sveriges Offentliga Inköpare.

Antal överprövningar ska ner
Ardalan Shekarabi nämnde även frågan om de många överprövningarna i offentlig upphandling.  Regeringen ser det som problematiskt att antalet överprövningar åter ökar.
– Vi kommer att behöva fortsätta utreda, vi behöver ha en lagstiftning som är mer effektiv, Sverige sticker ut jämfört med andra länder, slog ministern fast.
Civilministern gjorde klart att reformeringen av den offentliga upphandlingen vilar på tre ben: den nya lagstiftningen, Upphandlingsmyndigheten och den nationella upphandlingsstrategin. Han lovade att myndigheten ska få de resurser som krävs för att kunna fullgöra sina uppgifter. Där ingår att implementera den nationella upphandlingsstrategin, vilken SOI haft visst inflytande i, något som ministern tackade för.
OFFENTLIGA AFFÄRER lär få anledning att återkomma i frågorna.
Bilden: Civilminister Ardalan Shekarabi. Foto: Bo Höglander.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.