Shekarabi ser över gränsdragning

Hur den ideella sektorn ska hanteras gentemot upphandlingsrätten kommer vi inom kort att lägga fram förslag om. Det förklarade civilminister Ardalan Shekarabi på Upphandlingsdagarnas första dag i Kista.
– När det gäller den mer övergripande frågeställningen om var gränsen för upphandlingsrätten ska dras så återkommer vi, sa Ardalan Shekarabi till OFFENTLIGA AFFÄRER efter att ha intervjuats av moderatorn Richard Olsson, känd från SVT:s Vem vet mest.
Mattias Sylwan, upphandlingskonsult, ställde publikfråga och förklarade först att han gillar att regeringen pratar om det ”handlingsutrymme” som finns för den offentlige köparen att agera utanför LOU. Men hur stort är det egentligen?
Ardalan Shekarabis svar är att han försökt studera detta rent akademiskt i bl.a. andra länders praxis. Något given gränsdragning finns inte och det finns anledning att kritiskt granska den svenska rättstillämpningen. Även om politiken inte ska lägga sig i rent konkret, utan via lagstiftning.
Paneldiskussion
Efter civilministerns besök följde ett samtal på scenen med en bred panel deltagare. Konkurrensverket, Upphandlingsmyndigheten, Företagarna, Lindahls Advokatbyrå och SOI fanns företrädda. En del av samtalet kom att handla om det ökade krånglet och uppföljning av avtalen.
Ulrica Dyrke, Företagarna, menade att leverantörerna vill att offentlig sektor ska uppfattas som en seriös affärspartner.
”Som privatpersoner skulle vi aldrig behålla en vara som inte fungerar. Om kraven inte kan följas upp så ska de inte ställas! 63 procent svarade i en enkät som vi genomförde att om man ställer sociala krav så kommer de inte att delta med anbud. Detta måste man tänka på. Ställ kraven i dialog med företagen”, vädjade upphandlingsjuristen.
Hon fick medhåll av flera i panelen, inte minst konkurrensverkets Rikard Jermsten.
Emma Breheim, ordförande i Sveriges Offentliga Inköpare, SOI, pekade på att många upphandlare verkar i politiska organisationer. Paradoxen är att alla krav och den goda viljan kommer i vägen för den goda affären. ”Det blir så många krav att det kan skrämma leverantörerna”, varnade SOI-ordföranden.
Eva-Maj Mühlenbock, Advokatfirman Lindahl, svarade jakande på moderatorns fråga om kraven ökat. Hon framhöll att LOU är en lagstiftning som syftar till att öppna den inre marknaden och finns till för att skydda leverantörerna. Men Sverige har lyckats krångla till det, vilket är det största problemet på området. ”Förenkla är svaret. Men den senaste lagstiftningen som skulle förenkla blev en stor besvikelse. Man krånglade till det ytterligare fastän man inte behövde”, förklarade juristen. Sverige har till exempel reglerat upphandlingarna under tröskelvärdena. ”Detta måste vi ta tag i. Det bottnar i politisk klåfingrighet”, menade Mühlenbock.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.