Siffrorna ger inte hela bilden

Vem läser en årsredovisning på över 100 sidor, undrar Dan Brännström, generalsekreterare på FAR, samtidigt som han argumenterar för att inkludera mer än bara finansiell information i årsredovisningen.

Dan Brännström, generalsekreterare i FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare, anser att offentlig sektor behöver vi betydligt bättre på hållbarhetsredovisning – och börja tillämpa så kallad integrerad rapportering.

– Det handlar om att ta ett samlat grepp för att beskriva en verksamhets utveckling. Den finansiella rapporteringen har sin givna plats, men siffror säger inte allt. Områden som bolagsstyrning och hållbarhetsfrågor måste också vävas in i rapporteringen för att ge hela bilden. I Sydafrika tillämpar man för övrigt redan integrerad rapportering bland börsbolagen.

Vad kan man uppnå?
– Jag ser framför mig att den integrerade rapporteringen gör det enklare att förstå och följa en verksamhet, bland genom helt nya nyckeltal. Det är också ett uttalat mål att framtidens bokslut och rapporter inte ska vara så omfattande som de vi ser idag. Vem läser en årsredovisning på över 100 sidor?

Blir det inte väldigt mycket data – både att samla in och att försöka kommunicera?

– Ja, men om vi på det här sättet får fram en mer lättillgänglig och relevant rapportering så ökar nyttan för intressenterna. Det yttersta syftet är ju att rapporteringen ska vara ett användbart beslutsunderlag för intressenterna.

Ett fåtal goda exempel
FAR delar ut pris i bästa hållbarhetsredovisning, men endast som hedersomnämnande i kategorin offentlig sektor.

Hur kommer det sig?
– Det finns ett fåtal bra exempel på hållbarhetsredovisningar inom den offentliga sektorn men tyvärr inte ett fullvärdigt startfält. Från FARs sida hoppas vi att de svenska kommunerna på allvar ska ta upp frågan om hållbarhetsredovisning och kvalitetssäkring av dem. Fördelarna för kommuner är desamma som för företag, att säkra långsiktig överlevnad genom ett hållbart agerande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *