Simhall stor kommunal investering

Partilles nya simhall som ska byggas av Peab är kommunens dyraste investering någonsin. Kontraktet värderas till minst 475 miljoner kronor.

Om allt går enligt plan väntas simhallen stå klar 2024, med byggstart under 2022.

– En plusaffär är det inte, men det är inte vanliga idrottshallar heller, menar Marith Hesse (M), kommunstyrelsens ordförande i Partille som OFFENTLIGA AFFÄRER varit i kontakt med och ställt frågor till. Hon framhåller att simhallar och arenor är stora investeringar och att man alltid får göra en avvägning mellan kostnad kontra behov och nytta.

Skapa möjligheter
– Simhallen utgör en stor investering och vi ser att vi med den kan skapa möjligheter för föreningslivet och fortsatt vara en attraktiv förenings- och idrottskommun, menar kommunstyrelsens ordförande. Hon tillägger:

– Simkunnighet, rehabilitering och att kunna bidra till en möjlighet att hålla invånarna friska är den vinst vi ser.

På frågan om det funnits politisk enighet kring beslutet så svarar Marith Hesse att man varit eniga i de beslut som tagits i kommunfullmäktige.

Peab ska bygga
Formellt blir det kommunägda Partillebo AB som agerar beställare. Uppdraget har gått till Peab AB.

Kerstin Danasten, presschef på Peab, berättar för OFFENTLIGA AFFÄRER, att projektet gäller en simhall samt bostäder.
– Det är fortfarande i en tidig fas, vilket innebär att vi har en avsiktsförklaring med beställaren Partillebo och nu håller på att arbeta fram förutsättningarna för projektet. Det är Partillebo som äger fastigheten. Just nu finns det inte så mycket mer information än så, men välkommen att höra av dig längre fram, säger hon.

Helt nytt kvarter
Enligt en färsk arkitektskiss ska simhallen byggas ihop med ett helt nytt kvarter med yogacenter, affärsverksamhet, övernattningsrum och 300 hyresrätter. Det framgår av en tidningsartikel i Lokalpressen Partille den 5 februari 2021. Här framhålls att inga fel begåtts i upphandlingen, ”vilket hävdats i en GP-artikel”.

”Dyrare än beräknat”
Skattebetalarnas Förening har tittat på arena- och simhallsbyggen runt om i Sverige. Farhågan är att stora, påkostade inomhusarenor genom sina höga driftskostnader ”tränger ut kommunal kärnverksamhet och förvärrar en redan besvärlig ekonomisk situation”. I en rapport av Erik Engstrand hävdas att arenor blir dyrare än beräknat. ”En arena är ett kommunalt högriskprojekt och slutnotan är nästan alltid väsentligt högre än budgeterad kostnad”, heter det.

Kanske är det detta som man haft i tankarna när remissinstanser i Partille ändrat i ett grundförslag.

Förlängd avskrivningstid
Avskrivningstiden har förlängts från 33 år till 40 år, internräntan har sänkts från 1,99 procent till 1,27 procent och den integrerade relaxen i grundförslaget har tagits bort. Sammantaget har förändringarna medfört att det årliga driftbidraget från Partille kommun till Partillebo AB för simhallen maximalt får uppgå till 16,5 miljoner kronor istället för de 19 miljoner kronor som angavs i förstudien.

Investeringsramen för simhallen i enlighet med grundförslaget i förstudien får uppgå till maximalt 475 miljoner kronor plus 10 procent i osäkerhetsmarginal.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *