"SJ behöver inte upphandla"

SJ är ingen upphandlande enhet i LUF:s mening. Det slås fast i en färsk dom från Kammarrätten i Stockholm (mål 603-14 och 604-14).
– Vi är mycket nöjda med kammarrättens dom som bekräftar den bedömning som vi gjort, säger SJs chefsjurist Robert Westerdahl. Särskilt viktigt är kammarrättens påpekande att vi verkar i konkurrens med andra tågbolag som bedriver verksamhet på samma villkor som oss. Upphandlingsreglerna är inte tänkta att tillämpas på bolag som verkar i konkurrens på en fullt avreglerad marknad, menar Robert Westerdahl.
– Kammarrätten kommer fram till samma slutsatser som jag tidigare gjorde på Juridikbloggen, säger Jakob Heidbrink, vikarierande universitetslektor och docent vid Göteborgs universitet, som skrev utlåtande åt SJ i processen i Kammarrätten.
Hans kommentar återfinns på PROF – Nordiskt nätverk för samspelet mellan privat och offentlig rätt, en sluten facebookgrupp. I februari 2014 kom Förvaltningsrätten i Stockholm fram till att SJ inte behöver upphandla enligt LUF. Konkurrensverket som stämt SJ överklagade beslutet till Kammarrätten. Konkurrensverkets krav var att SJ skulle betala upphandlingsskadeavgift/böter på sammanlagt 8,5 miljoner kronor för att städtjänster hade upphandlats utan att ha annonserats enligt upphandlingsreglerna.
Konkurrensverket överväger att överklaga SJ-domen, uppger man på sin webbplats. (Se http://www.konkurrensverket.se/nyheter/konkurrensverkets-overvager-att-overklaga-SJ-dom/ )
Enligt Konkurrensverkets mening ska SJ följa upphandlingsreglerna.
– Vi är inte nöjda. Vi kommer att analysera domen noga och överväga om vi ska överklaga den till Högsta förvaltningsdomstolen, säger Konkurrensverkets chefsjurist Per Karlsson.
Foto: SJ.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *