Självkörande bilar i Göteborg

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg är först i världen med att undersöka samspelet mellan självkörande fordon och långsiktig hållbar stadsplanering. Det innebär att se över hur framtidens behov ser ut beträffande parkeringsplatser, trafiksäkerhet, tillgänglighet och hur det offentliga rummet kan användas.
Det sker ett intensivt arbete runt om i världen med att testa tekniken med autonoma fordon i stadsmiljö. Framtidstankarna går mer åt att ta minimera risken med den mänskliga faktorn från trafiken, och därmed måste också även planerandet av hur stadsmiljön kan anpassa sig. Med projektet ”Autonoma fordon som del av fördjupningen av översiktsplanen för centrala Göteborg” ska stadsbyggnadskontoret i Göteborg se vilka effekter tekniken kan få för Göteborgs hållbarhetsmål och för stadsbyggnadsplanering.
– Genom det här projektet kopplar vi teknikens effekter mot vår pågående stadsplanering. Utifrån arbetet med stadens fördjupade översiktsplan ser vi på hur teknikens nya förutsättningar inverkar på våra möjligheter att bygga en bra stad. Det vi lär oss här är också värdefull kunskap för teknikutvecklarna, säger Anna Svensson, projektledare på stadsbyggnadskontoret.
Autonoma bilar på Göteborgs gator
Det är inte konstigt att Göteborg ligger i framkant då Volvo också driver sitt projekt ”Drive me”. Enligt Volvo Cars pressmedelande börjar nu bilarna att testas på allmänna vägar i Göteborg med två stycken familjer. Dock har Volvo Cars inte fått helt godkänt än av Transportstyrelsen att testa deras självkörande bilar på allmän väg, vilket också Ny Teknik uppmärksammade förra veckan.
Projektet kommer i startskedet begränsas till att ”Under dessa inledande stadier kommer familjerna att ha händerna på ratten och hela tiden övervaka körningen när de använder sina bilar” då det framförallt är säkerheten som Transportstyrelsen vill ha en komplettering av innan de godkänner Volvo Cars ansökan.
– Vi vill ha en riskmatris där Volvo berättar hur de avser lösa de olika riskerna. Jag tror säkert att de är noggranna, men vi vill se att de har tänkt igenom alla tänkbara scenarier. Kommer det exempelvis en cyklist ska bilen kunna upptäcka det och inte bara ta hänsyn till andra bilar, säger Björn Hansson handläggare på Transportstyrelsen till Ny Teknik.
Begränsningen handlar om Volvo Cars endast samlar in information av förarbeteendet och att testpersonerna får lära känna bilarna tills att de får godkänt från Transportstyrelsen innan de kan börja testa mer avancerade förarstödsfunktioner.
Hållbar stadsutveckling med självkörande bilar och smarta städer
Framtidsscenariot för hållbar stadsutveckling och smarta städer är en ökad digitalisering där autonoma fordon är en del av den utvecklingen. Hur detta kommer påverka utformningen av våra städer återstår att se. Volvos mål är att ha en autonom bil till försäljning redan till 2021.
– Vi är bara i början av vad digitaliseringen kan komma att innebära för vårt arbete med att utveckla en hållbar stad för människor att leva ett gott liv i. Därför är det väldigt roligt att Göteborg är först ut med att titta på hur självkörande fordon, som del av digitaliseringen, kan komma att skapa nya möjligheter för en god stadsutveckling, säger Agneta Hammer, stadsbyggnadsdirektör Göteborgs stad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.