Sjukskrivningsmiljarden för 2014 fördelad

Nu är resultatet för Sjukskrivningsmiljarden 2014 klart. Alla landsting får del av satsningen även om den totala ersättningen till landstingen är mindre än föregående år.
Alla landsting tar del av ”Sjukskrivningsmiljarden” 2014. Drygt 500 miljoner kronor, av möjliga 800 miljoner, betalas ut till landstingen i februari.
– Det är roligt att se att alla landsting har klarat intentionerna kring de fyra första villkorade delarna i överenskommelsen och att vi kan se så många positiva framsteg i kvalitetsarbetet med sjukskrivningsfrågan. Dessutom att arbetet med elektroniska läkarintyg går så snabbt framåt i de flesta landsting, säger Ulrika Johansson, chef på sektionen för hälsa och jämställdhet på Sveriges Kommuner och Landsting.
En del pengar av miljarden går dessutom till fortsatt nationellt utvecklingsarbete inom elektroniskt informationsöverföring. Den rörliga delen som bygger på förändringen i sjukfrånvaro i respektive landsting ger inte så mycket utdelning i år. Det beror dels på att det är en ny beräkningsmodell men också på att sjukfrånvaron generellt har ökat i hela landet under perioden.
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *