Sjukvården kan lära av Schweiz

Vårdköerna i Schweiz är kortare, sjuksköterskorna är fler och schweiziska läkare hinner behandla tre gånger fler patienter än sina svenska kollegor. Detta trots att länderna i stort sett lägger lika mycket av sin BNP på vård.
Den avgörande skillnaden ligger i styrningen av och samverkan mellan olika aktörer i vårdsektorn, slår flera debattörer fast i tidningen Dagens Samhälle, utgiven av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).
Till exempel fördelas de arbetsuppgifter som en svensk sjuksköterska utför i Schweiz på sex olika yrken!
Nationell organisation
Där finns en övergripande nationell organisation som samverkar med de parter på arbetsmarknaden som reglerar vilka yrken och kompetenser yrkesutbildningen ska rikta in sig på. På så sätt kan man optimera sammansättningen av arbetskraften enligt arbetsmarknadens behov.
Både vårdgivare och arbetstagarorganisationer får därmed dels inflytande över vilka professioner som utbildas, liksom även över utbildningens innehåll, krav och mål. En stor skillnad är att schweiziska sjuksköterskestudenter befinner sig på arbetsplatsen under hela sin utbildning, tre till fyra dagar i veckan, framhåller debattörerna.
Grundläggande lärdomar
Sex grundläggande lärdomar kan dras, enligt debattörerna:
Utbildningsystemet. Reformera utbildningssystemet med fokus på kvalitet, flexibilitet och kontinuerlig fortbildning. Det finns goda skäl för att införa mer arbetsplatsförlagd utbildning i Sverige.
Arbetsmiljön. ”Man behöver inte bara rekrytera personer med rätt kompetens utan även säkerställa att vårdens medarbetare trivs på sitt arbete och stannar kvar.  Ny teknologi öppnar för stora möjligheter”.
Professionell utveckling. ”Det behövs bättre möjligheter till professionell utveckling, vidareutbildning, forskning och implementering samt fler tillämpade gränsöverskridande forskningssamarbeten mellan humaniora, naturvetenskap, teknik och etik.”
Ledarskap med mandat. ”Ett aktivt lokalt ledarskap som initierar utvecklingsarbete behövs med närvarande chefer som är ute i ’verkligheten’ bland personalen.”
Patientfokus framför ekonomistyrning. ”Ju stabilare systemet och processerna är, desto mer tid och fokus kan läggas på det som kräver vårdpersonalers största uppmärksamhet: patienten.”
Rätt person på rätt plats. ”Personalen ska göra det de är utbildade för och framförallt inte sådant som de är fel- eller överkvalificerade för.”
Bland undertecknarna finns Leif Östling, tidigare koncernchef på Scania, Christian Schoeneneberger, Schweiz ambassadör i Sverige, Nasim Farrokhinia (bilden), forsknings- och utbildningschef, KRY, samt en rad andra.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/sa-loser-schweiz-vardens-kompetensforsorjning-26570
 
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *