Sjukvårdsinstrument tillverkas av barn

Inköpsansvariga slår larm om att det finns ”mycket stor risk” för att utrustning på svenska sjukhus kan ha tillverkats av pakistanska barnarbetare.
–  Vi är mycket bekymrade, säger Pauline Göthberg, nationell samordnare för hållbara upphandlingar inom landstingen, till Svenska Dagbladet.
I SvD Näringsliv 2018-04-21 handlar nästan ett helt uppslag om denna nyhet. En grupp hållbarhetsansvariga från Sverige och Norge åkte på lördagen till Pakistan för att granska hur tillverkningen av instrument som de köper in ser ut.

Tidning rapporterade
Detta sedan tidningen The Guardian varit på plats i den stad i Pakistan där barnarbete förekommer. Barnen arbetar dagligen med tillverkning av saxar, pianger, pincetter och andra engångsartiklar. Via mellanhänder når dessa sjukhus över hela världen, ”med stor sannolikhet även till Sverige”, skriver SvD Näringsliv.
Enligt Pauline Göthberg finns olika möjligheter att agera om barnarbete upptäcks hos en leverantör eller underleverantör till svensk sjukvård. I första hand kräver man rättelse. Leverantören måste då vidta åtgärder och hitta lösningar i samråd med barnet och familjen. Avtalsstopp är en annan möjlighet: inga köp görs förrän barnarbetet upphört. I sista hand kan avtal sägas upp. Det negativa med det är enligt Pauline Göthberg att man då frånhänder sig möjligheten att hjälpa de barn vars rättigheter kränks.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.