Skärpning av kommunalt partistöd

Bristande insyn i hur bidrag till kommunala partier används ska åtgärdas med förslag från en ny utredning.

Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag till de partier som är representerade i kommunfullmäktige. Men vaga regler inbjuder till tveksamma tolkningar och nu ska fusket minska med ett antal lagförslag.

Ett förslag innebär att bidrag endast får betalas ut för fastställda ledamöter i fullmäktige. Partier som har svårt att tillsätta sina platser kan inte vänta sig något stöd framöver.

Det ska heller inte vara tillåtet att föra över partistöd mellan olika nivåer i partiets organisation. Pengarna ska användas till politisk verksamhet som bedrivs i den aktuella kommunen eller landstinget.

Och krav på redovisning att stödet används i enlighet med sitt syfte införs. Genom denna redovisning till fullmäktige ges medborgarna större insyn i hur skattemedlen används. Fullmäktige ska ha rätt att hålla inne bidraget om redovisningen uteblir.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *