Skandia vann pensionsupphandling

Skandia har vunnit två avgörande pensionsupphandlingar omfattande över 50000 offentligt anställda.
Det handlar om landstinget i Kalmar län, landstinget Blekinge och Region Kronoberg samt kommunerna och de kommunala bolagen i Norrköping och Linköping. Bolaget betraktar tilldelningarna som ett genombrott på landstingsmarknaden och tycker att det bekräftar att man är en viktig aktör även på denna marknad.
Den totala administrationsintäkten under hela avtalstiden, inklusive optionsåren i de bägge upphandlingarna, uppskattas till över 30 miljoner kronor. Skandia har sedan tidigare en tradition av samarbete med Norrköpings och Linköpings kommuner genom stiftelsen Skandia Idéer för livet.
– Vi delar ett intresse för att minska utanförskapet i samhälle. Det innebär att kommunerna både har fått vår utbildning och använder våra kalkylverktyg i sitt budgetarbete för att beräkna värdet av sina sociala investeringar, säger Lena Hök, hållbarhetschef på Skandia.
Norrköping är dessutom representerat i Skandia Idéer för livets forskningsgrupp och deltar i arbetet med att vidareutveckla verktyg i syfte att beräkna den finansiella långsiktiga avkastningen i kommunernas sociala insatser.
När de nya avtalen träder i kraft har Skandia pensionsadministration- och försäkringsavtal för 59 kommuner och tre landsting. Man har dessutom avtal med fler kommuner gällande bland annat alternativa pensionslösningar och inlösen av tidigare pensionsskulder, samt avtal med ett hundratal kommunala bolag. Totalt kommer Skandia att administrera pensioner för över 200 000 kommun- och landstingsanställda.
Greger Gustafson, affärsansvarig Offentlig affär på Skandia menar att detta är resultatet av ett långsiktigt arbete med att etablera sig på kommun- och landstingsmarknaden.
– Nu kommer vi att fortsätta det arbetet med nya upphandlingar. Att vi finns och verkar här visar att det finns utrymme för förändringar på en marknad som stått förhållandevis stilla de senaste åren. Det gynnar i förlängningen de anställda att ständigt utmana och trimma system och lösningar för pension, avslutar Greger Gustafson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *