Skåne klarar inte större elavbrott

Södra Sverige har varit särskilt drabbat av den pågående effekt- och kapacitetsbristen.  Det hävdar Louise Eklund (L), regionråd i Region Skåne, och Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.

– Från nationell nivå finns elberedskapsmedel tänkta att användas till olika insatser runtom i landet. För närvarande är dessa medel uppbokade för insatser i Stockholm, konstaterar L-politikerna och ställer fråga till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S): ”Anser du att det är rimligt att Stockholm får alla de pengar som är tänkta att bidra till hela landets elberedskap?”

OFFENTLIGA AFFÄRER tog kontakt med Louise Eklund för att höra hur brett frågan engagerar i Skåne.

– Jag upplever att debatten om energi- och effektbrist i Skåne är bred och ökar i relevans för den enskilde allt eftersom elpriset och pris-volatiliteten ökar. Den går enkelt att följa på elräkningen. Det är även en rättvisefråga – varför ska vi i Skåne betala mer än andra?

Ändrade konsumentbeteenden
– Vi genomgår även en elektrifiering av samhället och ser utifrån detta förändrade konsumentbeteenden. Den ökade efterfrågan på el är nere på konsumentnivå, till exempel elbilar, vilket gör tillgången eller icke-tillgången på el och medföljande elprisproblematik kännbar för skåningarna. D.v.s, den osäkra elförsörjningen kan vara en avgörande faktor i den enskildas köpprocess.

– Från Liberalernas håll kommer vi att följa upp frågorna till energiministern på Riksdagsnivå, säger hon på fråga från OFFENTLIGA AFFÄRER.

Granskning i DN
Bakgrunden till det liberala utspelet är en granskning publicerad i Dagens Nyheter där det enligt liberalerna ”verkar det som om Svenska kraftnät och energiminister Anders Ygeman (S) i hemlighet tilldelat 1 miljard kronor av nationella elberedskapspengar för att lösa elproblemen i Stockholm.”

KSO i Landskrona, Torkild Strandberg (L).

Eklund och Strandberg skriver. ”Pengarna ska ha gått till ett privat företag för att rusta upp ett kraftvärmeverk i Stockholmsregionen. Stämmer uppgifterna är det synnerligen allvarligt.”

Debattörerna menar att Anders Ygeman nu avsätter större delen av dessa medel ”för insatser i huvudstaden för att lösa den akuta kapacitetsbristen där, samtidigt som Skåne står helt utan beredskap för att klara ett större elavbrott.” (red:s kursivering).

Energiminister Anders Ygeman (S).

Hårt slag mot Skåne
– Det skånska elsystemet riskerar därmed att helt slås ut under en längre tid vid en störning och uppfyller inte lagkrav om nöddrift och återuppbyggnad. Detta är ytterligare ett hårt slag mot ett redan utsatt Skåne.

Enligt de liberala debattörerna stod Skåne redan 2019 inför akut elbrist. De pekar på att stora företag som Pågen, Lindab, Ecolean och Polykemi nekades elektricitet för större produktionsökningar.

– Dessa bolag har avstått från satsningar i miljardklassen för att de har nekats uppkoppling på elnätet. Enligt beräkningar kan så många som 19 000 arbetstillfällen vara hotade på grund av elkrisen, menar Eklund och Strandberg.

”Lösningar brådskar”
Förutom frågan här ovan ställer de ytterligare en fråga till det ansvariga statsrådet, energiminister Anders Ygeman (S):

”Vad är din plan för Skånes långsiktiga, och trygga, elförsörjning? Sydvästlänken har tidigare lyfts fram som lösningen på Skånes elproblem. Med tanke på att energiministern i Sydsvenskan kallat denna ”ett skandalbygge” som nu ska utredas skulle det vara intressant att höra om det finns alternativa förslag på lösningar. Det brådskar.”

Debattartikeln var ursprungligen införd i Kvällsposten

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *